Ohlašování agendy ovzduší za rok 2018

4.2.2019

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2019) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2018. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Dále budou účastníci semináře seznámeni mimo jiné také s dopadem novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. platné od 1.1.2018 na plnění průběžných povinností při provozování vyjmenovaných zdrojů. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program: prezence účastníků 08:30, zahájení 09:00, přestávka na občerstvení 11:00 -11:30, ukončení semináře 15:00

 1. Úvod
 2. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší
 3. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší - dopady nových předpisů na souhrn provozní evidence
 4. Představení verze ISPOP pro ohlašování za rok 2018 a praktická ukázka práce s aplikací
  • seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP
  • novinky v systému pro ohlašování za rok 2018
  • praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)
  • souhrnná provozní evidence - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_ SPE
  • poplatkové přiznání - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL
 5. Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) - příslušné orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků zpoplatňované látky; nevyměření nebo snížení poplatků
 6. IRZ - Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR - evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP
 7. Bilance VOC - metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem
 8. Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší - měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností
 9. Diskuse, dotazy a závěr.

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel - odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek - Český hydrometeorologický ústav

Místo konání akce:
Praha, Hotel Tristar-Congress
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
leden 2019
po
út
st
čt
so
ne
8
9
10
15
16
18
19
22
23
24
25
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů