NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

21.3.2019

Seminář, školení

Přednášející a jejich přednášky:
Mgr. Matěj Čermák, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru
POVINNOSTI STANOVENÉ DÍLEM 8 ZÁKONA O ODPADECH VZTAHUJÍCÍ SE K NAKLÁDÁNÍ
S ELEKTROZAŘÍZENÍM A ELEKTROODPADY A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI, VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚNY ROZSAHU DEFINICE ELEKTROZAŘÍZENÍ A REKATEGORIZACE SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ

Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru
PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY - NÁVRH ZÁKONA O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ V KONTEXTU NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY

Tereza Ulverová, ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka
REALIZACE PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ NOVĚ ZAŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU PROVOZOVANÉM ELEKTROWIN a.s.
SÍŤ MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A ODDĚLENÉHO SBĚRU ELEKTROODPADU, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ELEKTROODPADU, INFORMOVANOST

Michal Mazal, Asociace spotřební elektroniky, předseda představenstva

POVINNOSTI VÝROBCŮ A VÝZNAM ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU, ECODESIGN, RECYKLOVATELNOST, ZPĚTNÝ ODBĚR, CENNÉ SUROVINY A NEBEZPEČNÉ LÁTKY VE VÝROBCÍCH, ÚROVEŇ RECYKLACE A VYUŽITÍ, ÚSPORA PRIMÁRNÍCH SUROVIN

Seminář se věnuje problematice nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce elektrozařízení, poslední prodejce a zpracovatele elektroodpadů, a to mj. i v souvislosti se změnou legislativy platnou od poloviny loňského roku, resp. od počátku roku 2019.

Na semináři budou zmíněny také nové požadavky evropských předpisů vztahující se na činnost kolektivních systémů (tzv. obecné minimální požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce schválené v rámci tzv. balíčku oběhového hospodářství).
Budou také prezentována nejčastěji dotazovaná témata, jako např. možnosti způsobu plnění povinností výrobců (individuálně, kolektivně), nakládání s elektroodpady mimo systém výrobců (v rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), udělování souhlasů pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného odběru a odděleného sběru.

Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Na semináři budou prezentovány zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce kolektivního systému a také asociace reprezentující výrobce. Rozšíření okruhu povinných osob změnou definice elektrozařízení přinesla nutnost plnit zákonné povinnosti zpětného odběru k novým výrobkům i novým výrobcům/dovozcům. Změna se dotýká nejen výrobců, ale také sběrné sítě i na ni navázané sítě zpracovatelských zařízení.

Vložné: 1 835,- Kč bez DPH

Místo konání akce:
Praha,<br>Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Kontakt:
Hana Šimánková
Telefon:
733105655
březen 2019
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
8
9
10
12
13
14
18
21
26
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů