Chemické látky - aktualizace v označování a výjimky z povinnosti registrace CLP

7.3.2019

Seminář, školení

 

Seminář je určen uživatelům chemických látek a směsí v průmyslu, obchodu    a kontrolním orgánům, úředníkům a pracovníkům odborů územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

1. Nový systém oznamování informací o vlastnostech a nebezpečnosti směsí podle VIII. Přílohy k nařízení CLP

2.  Omezení při výrobě, dovozu a používání stanovených chemických látek, směsí a předmětů

3.  Označování nebezpečných látek a směsí se zaměřením především na výjimky z obecných požadavků na označování pro malé a speciální typy obalů

4.  Výjimky z povinnosti registrovat chemické látky zpětně získávané z odpadů

5.  Povinnosti při ošetřování výrobků biocidními přípravky

 

V průběhu organizovaného semináře bude vytvořen i dostatečný prostor pro interaktivní diskuzi k probíraným tématům nebo k individuálním dotazům.

 

Místo konání akce:
Pardubice, Dům techniky
Adresa konání akce:
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Kontakt:
Ing. Lenka Černá
Telefon:
466614320
březen 2019
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
8
9
10
12
13
14
18
21
26
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů