Vodní hospodářství 2019

12.3.2019

Seminář, školení

Seminář je určen všem začínajícím i zkušeným pracovníkům z praxe, jak z podnikatelské sféry, tak i orgánů státní správy, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi v oblasti vodního hospodářství. Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o povinnostech vyplývajících z platných právních předpisů, včetně zkušeností s jejich aplikací v praxi, s důrazem na aktuální a připravované změny. Důležité změny v současnosti přinesla novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2019, a také vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, účinná také od 1. ledna 2019. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

 

Program semináře:

- Právní povaha povrchových a podzemních vod

- Práva a povinnosti organizací při nakládání s vodami

- Vodní díla a povinnosti jejich vlastníků

- Zkušenosti z praxe  

- Novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.

- Nová vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod

- Diskuse, individuální konzultace

Lektor: Ing. Robin Náse


Místo konání akce:
Praha, Hotel Tristar - Congress
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
březen 2019
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
8
9
10
12
13
14
18
21
26
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů