Kabinet odpadů

28.3.2019

Seminář, školení

Kabinet bude ve spolupráci s vedením odboru odpadů MŽP zaměřen na Legislativní plán v oblasti odpadů v roce 2019, proces přípravy a schvalování nových právních předpisů, praktický dopad změn. Přechod na moderní odpadové hospodářství v rámci rozvoje cirkulární ekonomiky, v souladu s evropskými právními předpisy, je letos hlavní prioritou Ministerstva životního prostředí. Aktuální diskuse k postupu a návrhům odpadových zákonů jsou sice náročné, ale mohou být oboustranně prospěšné. Diskutován bude stav přípravy a hlavní (nedo)řešené problémy i z pohledu účastníků březnového Kabinetu odpadů.

 Uvítáme Vaše diskusní podněty a otázky, které můžete v předstihu zaslat na email: spolekzp@csvts.cz

Úvod do diskuse:  Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., vedoucí odd. koncepcí a technologií a zástupce ředitele  a další zástupci odboru odpadů.

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA (objednávka č. ...)

na Kabinet odpadů  28. března  2019 

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky prosím zasílejte ve Wordu na adresu: spolekzp@csvts.cz, co nejdříve - omezená kapacita, nejpozději  do 26. 3. 2019. 

Titul, jméno, příjmení: ...........................................................................

Organizace: .........................................................................................

IČ: ........

Adresa: ....................................................

e-mail: ................................................telefon: .....................................

Ochranu osobních údajů zabezpečujeme v souladu  s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679í  a ani vaše e-mailové adresy nebudou poskytovány třetí straně.

*Souhlasím se zasíláním informací o odborných akcích ČSPŽP na uvedenou  e-mailovou adresu 

 Vložné: členové ČSPŽP:       150,- Kč,

              veřejná  správa :       300,-Kč

              nečlenové ČSPŽ :     400,- Kč 

              nevýděleční, studenti:    zdarma 

Z administrativních důvodů upřednostňujeme platbu bankovním převodem,

hotově jen po dohodě  - v den konání u prezence s příplatkem 50

ČSPŽP není plátcem DPH!  

 Daňový doklad obdržíte  při prezenci, fakturu zasíláme na vyžádání. Přihláška je závazná, v případě neúčasti bude provedena fakturace.             

SDĚLENÍ   O  PLATBĚ 

vložné .......Kč  bylo zaplaceno bankovním převodem na účet ČSPŽP

č. 35-5604130247/0100,  variabilní symbol : 2832019,  ve  zprávě pro příjemce uvést :    jméno účastníka, název organizace

  * z účtu č.................................................   dne.........2019  

        * bude zaplaceno hotově

Přihláška je závazná, v případě neúčasti bude provedena fakturace.

 *Nehodící se prosím škrtněte

 Za správnost ručí:

Datum: ...............2019

Místo konání akce:
Praha, budova MŽP
Adresa konání akce:
Vršivická 65, Praha 10, 10010
Kontakt:
RNDr. Vlastimila Mikulová
Telefon:
603 511 977
březen 2019
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
8
9
10
12
13
14
18
21
26
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů