23. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop Odpad : Druhotná surovina

30.5-1.6.2019

Konference

O konferenci
Konference je určena pro vědecké pracovníky, odborníky z firem, státní správy a partnerské organizace, které se zabývají těžbou a úpravou nerostných surovin a odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí. Jedná se o konferenci, která tvoří platformu pro výměnu praktických zkušeností s realizací nových technologií, mezinárodních projektů a VaV činnosti. Je tak vytvářen prostor pro diskusi na aktuální témata, kterým čelí úprava a těžba nerostných surovin a využití odpadů po celém světě.

Nosná témata

 • Těžba a zpracování nerostných surovin
 • Kritické suroviny
 • Oběhové hospodářství při úpravě surovin
 • Energetické suroviny
 • Životní prostředí
 • Odpad : druhotná surovina

Hlavní okruhy
Životní prostředí

 • Environmentální politika a nástroje
 • EIA, IPPC, EMS, EMAS atd.
 • Odpadové hospodářství, Voda, Ochrana ovzduší, Příroda a krajina
 • Brownfieldy
 • Environmentální technologie (Sanační technologie)
 • Vzorkování a metody chemické a mineralogické analýzy

Úpravnictví

 • Úprava a využití nerostných surovin
 • Kovy, keramické materiály, polymery, kompozitní materiály, nanomateriály, nanovlákna
 • Mechanická aktivace
 • Odvodnění, sušení
 • Flotace a flokulace
 • Aglomerace, briketování a peletizace
 • Gravitační separace, těžko-kapalinové rozdružování, magnetická separace
 • Získávání zájmových kovů jako Ge, Be, Li, Co, Mg, La, Ce, Nd, Sm, Eu, atd.

Biotechnologie životního prostředí

 • BBB - biotechnologie, bioremediace, biodeteriorace
 • Biologické čištění odpadních vod a využití bioenergie rostlinné biomasy
 • Biomateriály, biodegradabilní materiály (biopolymery, bioplasty atd.)
 • Biomineralizace, biofilmy
 • Průmyslová mikrobiologie a geomikrobiologie
 • Mikrobiální výroba vysoce hodnotných produktů: paliv, chemikálií, energií atd.

Ostatní okruhy

 • Vlastnosti uhlí a petrografie uhlí
 • Nakládání s odpady
 • Povrchová úprava uhlí a rud
 • Využití odpadních produktů z komunálního odpadu
 • Čištění odpadních vod
 • Modelování procesů
 • Využití odpadních kalů z výrobního procesu
 • Legislativní otázky recyklace a využití odpadů
 • Partikulární hmoty

Místo konání akce:
Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Adresa konání akce:
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Kontakt:
doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Telefon:
+420 596 994 040
květen 2019
po
út
st
čt
so
ne
4
14
15
16
17
20
22
23
24
29
30
31
1

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů