Seminář RE flek-reflek, cyklace-recyklace ... aneb ASIO dává RE

5.11.2019

Seminář, školení

Nedostatek vody a zpřísnění legislativy, co se týká vyvážení odpadních vod na komunální ČOV, bude nutit investory vodu použít vícekrát. Seminář se dotkne jak legislativních, tak i technických témat s recyklací spojených. Technické a technologické otázky recyklace jsou předmětem řešení ASIO TECH i ASIO NEW. Program semináře: Úvod do (RE)cirkulační ekonomie - Ing. Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky Co vše si máme představit pod pojmem cirkulární ekonomie v oblasti odpadů a recyklace odpadních vod. Co konkrétně to znamená pro komunál a pro průmysl, případně jak se mohou zapojit nepodnikající subjekty. Legislativa a RE (odpadní vody podle zákona o odpadech) - Ing. Karel Plotěný, ASIO TECH, spol. s r.o. V novém vodním zákoně bylo zrušeno ustanovení o ,,jiném nakládání" a v zákoně o odpadech bylo naopak umožněno, aby se recyklace odpadních vod řídila tímto zákonem. Příspěvek si dává za cíl zmapovat současný stav uplatnění těchto změn v praxi a dotkne se i dalších nových úprav v zákoně o vodách. Průmysl a (RE)cyklace odpadních vod - přehled technologií a vhodnost jejich využití - Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o. Nedostatek vody a změny v zákoně o vodách budou nutit investory, aby řešili recyklaci použité vody přímo u zdroje. Příspěvek poskytne přehled technologií, jejich předností a nedostatků a cenové relace za recyklaci odpadních vod při použití jednotlivých technologií. Bytové domy a (RE)cyklace šedých a odpadních vod - Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO NEW, spol. s r.o. V příspěvku budou zmíněny nejnovější informace z této oblasti - Evropská norma, stanovisko SZU, zkušenosti z projektování a dodávek. Dále budou zmíněny i ekonomické údaje k rozhodování se o vhodnosti realizace na dané lokalitě. (RE)kuperace tepla z odpadních vod - Ing. Jakub Raček, Ph.D., AdMaS Research Centre, Bc. Václav Kučera, ASIO NEW, spol. s r.o. ASIO NEW je účastníkem výzkumného projektu v této oblasti. V příspěvku bude použita rešerše z přípravy projektu a výsledky studií proveditelnosti pro bytové domy. Dále budou prezentovány výsledky již realizovaných projektů a ekonomická návratnost rekuperace tepla z objektu občanské vybavenosti. Úspory energie (RE) ovlivněním mikroklimatu (modrozelená infrastruktura - střechy, stěny, AS-TTE ROŠTY) - Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o. O novinkách z oblasti ovlivnění klimatu ve městech a interiéru bude příspěvek prezentující praktické možnosti (výrobky a projekty) ovlivnění mikroklimatu ve městech. Termíny a místa konání 31.10.2019 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 5.11.2019 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno Čas: 08:30 - 09:00 prezence 09:00 - 14:00 seminář Účastnický poplatek: Vložné 1000,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář). V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné). Semináře jsou zařazeny do: - programu celoživotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod - programu celoživotního vzdělávání ČKA - 1 bod

Místo konání akce:
Brno, Kongresové centrum BVV
Adresa konání akce:
Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
Kontakt:
Ing. Michaela Bábíčková
Telefon:
548 428 116
říjen 2019
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
8
9
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů