CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod

1-2.10.2019

Seminář, školení

 Zajímá Vás, jak vytvořit expoziční scénáře pro směsi, jakut správně sestavený bezpečnostní list, jak značit ošetřené předměty, co bude po Brexitu nebo jaké jsou novinky v oznamování chemických směsí podle přílohy VIII nařízení CLP?

Neváhejte se přihlásit na kurz CHELEPO, kde se tyto a další potřebné informace dozvíte od zkušených lektorů z oboru, kteří tuto problematiku nejen přednáší, ale také se jí zabývají ve svém profesním oboru a mají mnoho zkušeností s aplikací právních předpisů do praxe.

Program kurzu

1. DEN

  • Aktuality v legislativě (připravované kontrolní aktivity ECHA aj.)
  • Legislativa upravující oblast chemických látek a směsí ve vybraných zemích mimo EU (Brexit, China REACH, Korea REACH)
  • Správnost bezpečnostního listu dle nařízení REACH
  • Rozdíly v označování a klasifikaci nebezpečnosti chemických látek a směsí
  • Tvorba expozičních scénářů směsí
  • Klasifikace nebezpečnosti - žíravost a dráždivost pro kůži a oči

2. DEN

  • Biocidní přípravky, ošetřené předměty a nanomateriály
  • Oznamování chemických směsí dle přílohy VIII nařízení ES č. 1272/2008 (nařízení CLP)
  • Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
  • Diskuze

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková, Ing. Martina Dobšáková

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno ,,Osvědčení o absolvování kurzu".

Místo konání akce:
Brno
Adresa konání akce:
Kontakt:
Ing. Martina Dobšáková
Telefon:
720 030 371
říjen 2019
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
8
9
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů