Kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování

3-4.10.2019

Seminář, školení

Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Výuka bude probíhat pod vedením zkušeného lektora a odborníka z praxe,
Ing. Miroslava Urbana, Ph.D.
, který je mj. zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov.

 

Kurz je akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu vnitra ČR.


Program kurzu:

1. den

-  Legislativní úvod (Zákon 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 78/2013 Sb. a další prováděcí vyhlášky

§  Hodnocení energetické náročnosti budovy, pojmy, principy

§  Ukazatele energetické náročnosti budovy - celková dodaná energie, primární energie, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

§  Průkaz energetické náročnosti budovy (orientace v dokumentu, náležitosti), energetický specialista (povinnosti, činnosti)

§  Podrobnosti výpočtu energetické náročnosti (princip stanovení dodané energie budovy, výpočet dodané energie do budovy, výpočet primární energie), hodnocení energetické náročnosti budovy

§  Budovy s nízkou energetickou náročností obecně - orientace v termínech: budovy s téměř nulovou spotřebou energie, pasivní budovy, aktivní budovy, plusové budovy

§  Ukázkové příklady (specifika hodnocení ENB na příkladech rodinných domů, bytového domu a administrativní budovy)

§  Výpočetní nástroj NKN II. (popis výpočetního nástroje, vysvětlení specifik parametrů, orientace ve výpočetním nástroji, příklad výpočtu)

 

2. den

§  Orientace v celkové energetické bilanci budovy,  pravidla pro zónování  budovy, 

§  Zpracování ekologické  a ekonomické  proveditelnosti  alternativních  systémů  dodávek energie, technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB

§  Aktivní práce s výpočetním nástrojem NKN pod dohledem lektora, zpracování PENBu a hodnocení energetické náročnosti na třech příkladech rozdílných budov

§  Hodnocení energetické náročnosti budov v dotačním titulu Nová zelená úsporám

§  Povinnosti energetického specialisty, kontrolní činnost SEI, sankce a jak jim předcházet

 

Během dvou dnů účastníci kurzu absolvují celkem 17 hodin intenzivní výuky. Kurzovné činí 3 600,- Kč včetně DPH.

Místo konání akce:
České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o.
Adresa konání akce:
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Kontakt:
Mgr. Hana Berchová
Telefon:
387 312 580
říjen 2019
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
8
9
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů