ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

24.10.2019

Seminář, školení

Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi jak z pohledu aktuální legislativy, tak i praktického zpracování a využití.

V úvodu budou představeny dopady novelizací z roku 2017 na proces posuzování vlivů životního prostředí a celkový aktuální legislativní rámec, který musí posuzující instituce dodržovat.

Další přednáška bude obsahovat ukázky několika typů problematických záměrů, aspekty, na které se Odbor ochrany ovzduší MŽP zaměřuje při jejich hodnocení a možné přístupy s ohledem na pravidla daná legislativou.
Problematice správného výběru emisních faktorů do rozptylových studií se bude věnovat přednáška, kde budou prezentovány aktuální požadavky legislativy na vyčíslování emisí znečišťujících látek. Budou představeny možnosti využití emisních faktorů k výpočtu emisí znečišťujících látek a aktuální sdělení k emisním faktorům vydané ve Věstníku MŽP.

V přednášce ČHMÚ budou představeny navrhované změny v aktualizaci Metodického pokynu pro zpracování RS, jejich zdůvodnění, vliv na kvalitu RS a dopad na zpracovatele.

V závěrečných přednáškách budou prezentovány nové praktické zkušenosti s výpočty rozptylových studií.

Rovněž bude představena komplexní aktualizace programu MEFA pro výpočet emisí z automobilové dopravy. Budou shrnuty nově zapracované výpočetní metodiky, budou vysvětleny rozdíly oproti předchozí verzi a také bude prezentován postup práce s uživatelským rozhraním programu.

Přednášející a jejich přednášky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Petr Slezák - vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) PO NOVELIZACÍCH V ROCE 2017

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
POSUZOVÁNÍ PROBLEMATICKÝCH ZÁMĚRŮ Z POHLEDU ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO VÝBĚRU EMISNÍCH FAKTORŮ DO RS

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz
AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ

BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel
NOVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VÝPOČTY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ

ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel
MODELOVÁNÍ EMISÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - AKTUALIZACE MODELU MEFA  

Vložné: 2099,00 Kč bez DPH

Místo konání akce:
Praha,<br>Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Kontakt:
Hana Šimánková
Telefon:
733105655
říjen 2019
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
8
9
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů