Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší - změny platné od 1.1.2020, aktuální novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

23.9.2019

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících s důrazem na nejnovější změny - zejména aktuální novelu vyhlášky č. 415/2012 Sb., nabytí účinnosti některých ustanovení novely č. 172/2018 Sb. zákona o ochraně ovzduší a změnu emisních limitů od 1. 1. 2020. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program semináře:

 1. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., novely zákona o ochraně ovzduší a jejich dopady.
 2. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a ostatní prováděcí předpisy a jejich aktuální novely.
 3. Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 4. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší.
 5. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin.
 6. Povinnost provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.
 7. Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení zpřísněných emisních limitů pro spalovací zdroje, nanášení nátěrových hmot a další zdroje.
 8. Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření - možnosti a povinnosti.
 9. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 10. Bilance VOC.
 11. Poplatky za znečišťování ovzduší.
 12. Průběžná a souhrnná provozní evidence.
 13. Provozní řády.
 14. Obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie).
 15. Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona.

Lektor: Ing. Zbyněk Krayzel - Odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší

Místo konání akce:
Praha, Hotel Tristar - Congress
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů