Stavební odpady

21.1.2021

Seminář, školení

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás na seminář a webinář Stavební odpady.
Seminář bude probíhat v prezenční formě (pokud bude povolena tak v počtu, který bude odpovídat v té době platnému vládnímu usnesení) a zároveň jako webinář (kde počet účastníků nebude omezen).
Více informací naleznete v pozvánce v sekci Organizační pokyny.
V případě dotazů prosím pište na e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz nebo volejte na 602 141 508.
Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře Stavební odpady je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.: průběžné vzdělávání AK/PV-392/2020 a průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky AK/VE-266/2020. Účastníkům semináře i webináře bude zasláno osvědčení o absolvování.
 
PROGRAM SEMINÁŘE
8:30 - 9:00
registrace
9:00 - 9:45
Mgr. Petra Urbanová, Ministerstvo životního prostředí
Legislativa v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady
  • Prezentace bude zaměřená na stávající právní požadavky v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady, stejně jako na budoucí právní úpravu v této oblasti v souvislosti s přípravou nové odpadové legislativy. Shrne také požadavky a aktuální vývoj evropské legislativy pro stavební a demoliční odpady.
9:45 - 11:15
JUDr. Helena Jantačová
Nakládání se stavebním odpadem ve vazbě na předpisy stavebního práva a předpisy na ochranu životního prostředí
  • Příspěvek dodá pohled na právní předpisy aplikované v praxi včetně několika příkladů.
11:15 - 12:00
přestávka
12:00 - 13:30
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav
Zdravotní rizika při nakládání se stavebními odpady
  • Stavební odpady patří mezi prioritní odpadové toky. POH ČR si dal jako jeden z cílů regulaci vzniku i využití stavebních a demoličních odpadů z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Uvolňování škodlivých látek do prostředí může negativně ovlivnit zdraví člověka přes všechny expoziční cesty. Metody hodnocení uvolňování škodlivých látek do prostředí nejsou dosud v České republice jednotně stanoveny oproti mnoha evropským státům. Vzhledem ke stanoveným cílům oběhového hospodářství je nezbytné urychleně vypracovat kritéria pro toxické látky v recyklovaných materiálech a metody jejich stanovení.
13:30 - 15:00
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Recyklovatelnost stavebních materiálů a možnosti jejich využití ve stavebnictví
  • Příspěvek bude zaměřen na recyklovatelnost stavebních materiálů, stavebních a demoličních odpadů a možnosti jejich dalšího využití především jako náhrady primárních zdrojů ve stavebnictví. Budou prezentovány jak výsledky dosud publikovaných výzkumů v této oblasti, tak i možnosti využití recyklovaných materiálů, které již byly přeneseny do praxe.
15:00
ukončení semináře
Změna programu vyhrazena
Místo konání akce:
Hotel Globus
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 14800 Praha 11 - Chodov
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů