Zadržování vody v lesních ekosystémech

1.2-1.11.2021

Seminář, školení

 Seminář proběhne pouze prezenční formou.

Přesné místo a termín konání najdete v kalendáři akcí na uvedených webových stránkách.

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

 
 
 
 
 
Přednáší
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
 
Témata semináře
- voda v lese pojetí zákona č. 289/1995 Sb.
- kategorizace lesů (dle zákona)
- pásma hygienické ochrany
- meliorace a hrazení bystřin v lesích
- hydrická x vodohospodářská funkce lesa
- opatření pro zpomalení odtoku srážkové vody z lesů
 
 
Program semináře
8:30 - 9:00
registrace
 
12:20 - 13:00
přestávka
9:00 - 10:30
odborný program
 
13:00 - 15:15
odborný program
10:30 - 10:50
přestávka
 
15:15
ukončení semináře
10:50 - 12:20
odborný program
 
15:20 
odjezd na exkurzi pokud je plánována
 
 
Seminář je určen pro
- zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
- vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnance
- jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícím
ve venkovských oblastech
 
Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky.
Program semináře se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání;
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude e-mailem zasláno osvědčení.
Místo konání akce:
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Adresa konání akce:
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů