Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

1.2-1.11.2021

Seminář, školení

 Seminář proběhne pouze prezenční formou.

Přesné místo a termín konání najdete v kalendáři akcí na uvedených webových stránkách.

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

 
 
 
 
 
Přednáší
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Oddělení Pedologie a ochrana půdy
Ing. Jan Petrů
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra biotechnických úprav krajiny
 
Témata semináře
- význam půdy pro koloběh vody v krajině
- vlastnosti půdy, její degradace a dopady na koloběh vody v krajině
- organická hmota v půdě a pohyb vody
- meliorace půdy
- eroze a její dopady na vodu a její kvalitu
- možnosti omezení negativ způsobených erozí půdy
- půdoochranné technologie - ověřování v rámci výzkumných aktivit
- trvalé kultury a ochrana půdy před erozí
 
 
Program semináře
8:30 - 9:00
registrace
 
12:20 - 13:00
přestávka
9:00 - 10:30
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
 
13:00 - 15:15
Ing. Jan Petrů
10:30 - 10:50
přestávka
 
15:15
ukončení semináře
10:50 - 12:20
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
 
 
 
 
 
Seminář je určen pro
- zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
- vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnance
- jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícím ve venkovských oblastech
 
Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky.
Program semináře se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání;
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude e-mailem zasláno osvědčení.

 

Místo konání akce:
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Adresa konání akce:
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů