iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů ve výrobní sféře

11.2.2021

Seminář, školení

 Dozvíte se:

 • důvody změny zákona - k jakým cílům se zavázala ČR a jaký to má dopad na původce
 • jak správně zařadit odpad - co je odpad (nová definice) a kdy vznikne
 • o novém katalogu odpadů a jeho používání při zařazení odpadů
- osmimístná katalogová čísla a jejich používání
- zařazování podle druhu výroby - vysvětlení použití katalogu
 • o předcházení vzniku odpadů, jeho úpravě a využívání podle nového zákona, jaká zařízení budou provozovaná bez povolení
- jaké jsou nové podmínky a povinnosti pro vedlejší produkt - může mi ve výrobě vznikat
- co je stále ještě surovinou a není odpadem
- zařízení na využívání odpadů - papírny, zpracovatelé plastů a šrotu apod.
 • kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel
 • jaké změny zaznamenaly základní popis odpadu a údaje o odpadu.

Zaměříme se také na povinnosti podnikových ekologů:

 • shromaždiště a sklady odpadů - změny v novém zákoně při skladování
- co musím dodržet při shromažďování odpadů (stavebně, technicky)
 • označování, popis odpadů
- vzory a tvary štítků, jejich správné užití
 • kdy je voda odpadem a kdy odpadní vodou - správné zařazení v katalogu odpadů
 • vedení evidence odpadů
 • hlášení do ISPOP, kdy a jak plním ohlašovací povinnosti a jak je to s více provozy
 • co dělat, když podnik nemá svého ekologa
- jak a na koho své povinnosti delegovat
 • jak probíhá činnost kontrolních úřadů a kdo tyto kontroly provádí
- práce ČIŽP, KHS, ORP apod.
 • jak se chovat při kontrolách.

Obsah:

 • působnost zákona 
 • vedlejší produkt x neodpad x surovina x opětovné použití 
 • základní pojmy 
 • katalog činností & zařízení bez povolení 
 • povinnosti původce
 • základní popis odpadu
 • obchodování s odpady & zprostředkování
 • mísení, shromažďování, skladování, sběr odpadů
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • úprava & využití & odstraňování odpadů
 • zapojení původce odpadu do obecního systému nakládání s odpady
 • přechodná ustanovení

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30, ve kterých Vám poskytneme individuální přístup a prostor pro Vaše dotazy. Školení bude mít jednu přestávku. Každý účastník od nás obdrží materiály a podklady v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze! Díky malému počtu cca 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů