zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX

23-24.9.2021
Konference Hotel U Kata, Kutná Hora

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

devátý ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí bude věnován nejen problematice rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizaci a resocializaci, tedy odstranění následků těžby a zajištění nového využití takto rekultivovaných lokalit.

tematické bloky

  • Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem
  • Průzkum a těžba nerostných surovin (rudy, nerudy, kaustobiolity)
  • Nové perspektivy těžby nerostných surovin
  • Hodnocení vlivu a analýza rizika těžby nerostných surovin na životní prostředí
  • Sanace, rekultivace, revitalizace a resocializace oblastí postižených těžbou
  • Problematika důlních vod a nakládání s nimi
  • Ohlédnutí za významnými osobnostmi průzkumu a těžby nerostných surovin

program konference

čtvrtek 23. září 2021

8:30 - 9:00

registrace účastníků

9:00 - 9:10

zahájení konference

9:10 - 9:30

Ing. Petr Kastner

(Český báňský úřad)

Novinky z báňské legislativy

9:35 - 9:55

Ing. Karel Novotný

(GEMEC - UNION a.s.)

Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem

10:00 - 10:20

Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D.

(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

Transformace severočeských hnědouhelných regionů z pohledu obnovy krajiny

10:25 - 10:45

Ing. Pavel Rychtařík, Mgr. Petr Birklen

(DIAMO, s. p., Moravskoslezské Investice a Development, a. s.)

Transformace pohornických lokalit na Karvinsku

10:50 - 11:10

přestávka

11:10 - 11:40

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

(Masarykova univerzita)

Vývoj důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi

11:45 - 12:05

Ing. Lenka Mertová

(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Vývoj zatápění uzavřených dolů na vybraných lokalitách uhelných pánví ČR s dopady na hydrosféru

12:10 - 12:30

Mgr. Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Miroslav Minařík, Vít Kopecký, Petr Neumann, Josef Zeman

(EPS biotechnology, s.r.o., Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Masarykova univerzita)

Simulační komplex čištění důlních vod (SIKOČ)

12:35 - 12:55

Ing. Jiří Wlosok, Pavel Vostarek, Milan Všetečka

(DIAMO, s. p.)

Důlní vody jako následek ukončené hornické činnosti a jejich využitelnost

13:00 - 14:00

oběd

14:00 - 14:20

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

(Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Opustené lokality po ťažbe nerastných surovín - environmentálne záťaže alebo perspektívne zdroje surovín?

14:25 - 14:45

Ing. Ilona Mičánková

Kutnohorské dolování a mincování

14:50 - 14:55

poster

RNDr. Lenka Demková, PhD., Lenka Bobuľská,
Stanislav Jeleň

(Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a prírodných vied)

Obsah rizikových prvkov v technických pôdach z banských diel a ich vplyv na vybrané pôdne parametre

14:55 - 15:00

poster

Ing. Lenka Bobuľská, PhD., Lenka Demková

(Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a prírodných vied)

Priestorová variabilita biochemických vlastností pôdneho ekosystému v oblasti bývalého banského areálu

15:00 - 15:05

poster

Mgr. Tomáš Faragó, PhD., Ľubomír Jurkovič,
Zuzana Májeková, Patrik Čermák, Edgar Hiller, Martina Vítková

(Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

Potenciál aplikácie stabilizačných činidiel v kontaminovaných pôdach opustených banských areálov

15:05 - 15:10

poster

RNDr. Jan Bartoň, Zdeněk Macka, Roman Hadacz,
Libor Polách, Petr Brůček

(GEOtest, a.s., DIAMO, s. p., o.z. SUL Příbram)

Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů HCH

15:10 - 15:15

poster

Ing. Barbora Svěchová

(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Studium a možnosti aplikace geochemických bariér při šíření kontaminace v podzemních vodách na vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji

15:45

odjezd na exkurzi

16:00 - 17:30

exkurze do čistírny důlních vod

17:45

návrat z exkurze

19:30 - 23:30

společenský večer spojený s rautem a ochutnávkou piva ROTOR od společnosti EPS biotechnology, s.r.o.

pátek 24. září 2021

9:00 - 9:30

Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

(GEOoffice, s.r.o.)

Na skok do Brazílie (cestopis z cyklu "Geolog na cestách" pro ranní probuzení účastníků při kávě)

9:35 - 9:55

Mgr. Aleš Novák, Ph.D., Martin Kotouč

(ČIŽP, OI Olomouc)

Využívání stavebních a demoličních odpadů při terénních úpravách a rekultivacích po povrchové těžbě - zkušenosti ČIŽP OI Olomouc

10:00 - 10:20

Petr Stržínek, Mgr. Martin Žídek

(BIOTREND MORAVA s.r.o., Univerzita Palackého v Olomouci)

Problematika likvidace povrchových lomů s využitím inertních materiálů

10:25 - 10:45

RNDr. Dušan Kúšik, PhD., Jozef Kordík, Igor Slaninka

(Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

Monitorovanie environmentálnych záťaží po banskej činnosti na Slovensku

10:50 - 11:10

přestávka

11:10 - 11:30

Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

(GEOoffice, s.r.o.)

Rekultivace odkaliště z úpravy polymetalických rud na Hornobenešovsku s pomocí průmyslového sádrovce

11:35 - 11:55

doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Aikaterini Mitzia, Šárka Lewandowská, Zuzana Vaňková, Pavel Šimek

(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)

Rizikové prvky (As, Cd, Pb, Zn) v půdách Příbramska - historické znečištění a možnosti remediace

12:00 - 12:20

RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Marko Spasić, Oldřich Vacek, Petra Vokurková, Ondřej Drábek

(Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Vliv stromového patra na vývoj půd hnědouhelných výsypek v mikroměřítku

12:25

ukončení konference

Změna programu vyhrazena

Název akce
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX
Druh akce
Konference
Termín konání akce
23-24.9.2021
Místo konání akce
Hotel U Kata, Kutná Hora
Adresa konání akce
Štefaníkova 92, 284 01 Kutná Hora 1
Web
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2021-09-23-tezba-a-jeji-dopady-na-zivotni-prostredi-ix#hlavni
Kontakt
Klára Petráková Kánská
E-mail
Telefon
602 141 508
Pořadatel
Vodní zdroje Ekomonitor
Témata
Příroda
Geologie
Sanace, staré zátěže
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
23
11. 2021
23.11.2021 - Seminář, školení
Aureli hotel Globus, Praha
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí