Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

21.9.2021

Seminář, školení

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. 

Nejste si jisti, jak aplikovat v praxi nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.?  Na našem semináři Vám přiblížíme, jak znění některých ustanovení zákona důležitých nejen pro původce odpadů upřesňuje zejména nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. K novému zákonu o odpadech účinnému od 1. 1. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna  dlouho očekávaná a velice rozsáhlá prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., která je účinná od 7. 8. 2021. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně. 

Program semináře:

Právní rámec nakládání s odpady

-   Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

-   Metodické pokyny MŽP

Stručný přehled povinností původce

Stručný přehled povinností provozovatele zařízení

Podrobnosti soustřeďování odpadu 

-   Prostředky pro soustřeďování odpadu

-   Soustřeďování na volné ploše

-   Soustřeďování sedimentů

 Dokumentace k odpadu

-   Informace o osobě a odpadu

-   Základní popis odpadu

-   Vzorkování odpadu

-   Přechodná ustanovení

 Vedení evidence odpadů a ohlašování

-   Změny ve vedení průběžné evidence původce; školy, obce

-   ohlašování odpadů a zařízení

-   nová katalogová čísla a evidenční kódy

-   přechodná ustanovení

 Podrobnosti k přepravě odpadů

-   Podmínky pro vnitrostátní přepravu odpadů

-   Stručně podmínky přeshraniční přepravy

Podrobnosti využívání odpadu

-   Definice inertní odpad

-   Podmínky zasypávání; obsah škodlivin

-   Podmínky využívání strusky k zasypávání

-   Podmínky energetického využívání odpadu

 Podrobnosti odstraňování odpadu

-   Podmínky odstraňování odpadu

-   Podmínky ukládání odpadu na skládky

-   Zákazy, výjimky při skládkování odpadu

-   Zákazy, výjimky při skládkování odpadu od roku 2030

-   Skládkování technologických odpadů

Podrobnosti k obecnímu systému

-   Oddělený sběr papír, plast, sklo, kovy, biologicko rozložitelné odpady, nebezpečný odpad

-   Výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO

-   Podmínky pro předání k energetickému využití a k odstranění

-   Přechodná ustanovení

 Komunitní kompostování

- Technické podmínky provozu

- Technologické podmínky

- Vedení provozního deníku, evidence, ohlašování

- Přechodná ustanovení      

Přehled povinností při nakládání s některými odpady

-   Nebezpečné odpady - označování, ohlašování

-   Stavební materiály a odpady - povinnosti, přechod odpad/neodpad

-   Přechodná ustanovení

 Požadavky na provoz zařízení k nakládání s odpadem

-   Obsah provozního řádu a provozního deníku

-   Požadavky na vážení odpadu

-   Informační cedule zařízení

-   Označování mobilních zařízení

-   Identifikace zařízení, obchodníka, skladu

-   Přidělování samostatných identifikačních čísel zařízení

 Nové podmínky pro sběr kovových odpadů

-   Podmínky sběru a přepravy

-   Kamerový systém, školení

-   Identifikace fyzických osob, způsob plateb

-   Nový způsob vedení evidence odpadů

-   Přechodná ustanovení

 Stručný přehled požadavků pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

-   Technické a technologické požadavky na vybavení a provoz

-   Ověření účinnosti hygienizace

-   Kritéria pro ukončení odpadového režimu při kompostování

-   Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků pro nakládání s kaly z ČOV

-   Podmínky soustřeďování a označování

-   Technické podmínky použití upravených kalů

-   Program použití kalů

-   Monitoring kalů

-   Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

Nakládání s odpadními oleji, odpady rtuti, PCB

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik / on-line
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
září 2021
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
10
15
16
17
21
22
23
24
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů