Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší

8.9.2021

Seminář, školení

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Lze si tedy zvolit buď osobní účast nebo účast on-line.

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Program semináře:

 • Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., aktuální znění. Novely zákona a jejich dopady (novely č. 261/2021 Sb. a 284/20201 Sb. a jejich účinnost)
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., a ostatní prováděcí předpisy a jejich aktuální znění.
 • Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 • Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin.
 • Povinnost provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.
 • Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení zpřísněných emisních limitů.
 • Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření - možnosti a povinnosti.
 • Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 • Bilance VOC.
 • Poplatky za znečišťování ovzduší.
 • Průběžná a souhrnná provozní evidence.
 • Provozní řády.
 • Obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie).
 • Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona.
Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik / on-line
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
září 2021
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
10
15
16
17
21
22
23
24
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů