Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

16.9.2021

Seminář, školení

 Téma:

Společně nahlédneme pod pokličku nového zákona o odpadech, který komplexně upravuje pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení jejich vzniku s cílem přiblížení se oběhovému hospodářství. Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství - ISOH. 

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, - jak zákonu porozumět.
  • Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 8/2021 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
  • Co jsou základní pojmy - odpad, vedlejší produkt, nakládání s odpady, původce, oprávněná osoba, obchodník, zprostředkovatel
  • Vedení evidence a ohlašování včetně používání IČP a IČZ.
  • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
  • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:
- IRZ
- Obaly
- CHLaS
- Ovzduší 
- Voda 
- PZH
- ZHEÚ

Organizace:

Online Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami ve kterých Vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Prezenční školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

Místo konání akce:
Olomouc, Clarion Congress
Adresa konání akce:
Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
září 2021
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
10
15
16
17
21
22
23
24
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů