Ohlašování agendy ovzduší za rok 2021

9.2.2022

Seminář, školení

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. Co obnáší vzdálená účast na semináři je uvedeno níže.

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2022) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2021. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší prostřednictvím zcela nové verze systému ISPOP a správy subjektu, provozoven a uživatelů v novém Centrálním registru životního prostředí. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel - odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ 

Program semináře:

1.       Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší

2.       Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší - dopady změn na souhrn provozní evidence

3.       Metodické pokyny, stanoviska a další materiály k problematice ochrany ovzduší

4.       Nový ISPOP a Centrální registr životního prostředí - od registrace k řádně podanému hlášení

- zákon č. 25/2008 Sb. - stručné informace

- praktická ukázka práce v ISPOP (on-line)

5.       Zpracování Souhrnné provozní evidence (SPE) a ohlašování agendy ovzduší

- souhrnná provozní evidence - novinky ve vyplňování formuláře F-OVZ-SPE

- administrativní náležitosti ohlašování

- praktická ukázka vyplnění formulářů

6.       Poplatkové přiznání (vyjmenované zdroje)

- příslušné orgány státní správy, ohlašovací povinnost provozovatele, formulář F-OVZ-POPL

- způsob výpočtu poplatků, zpoplatňované látky

- možnost využití nevyměření nebo snížení poplatku

- nové emisní faktory pro výpočet emisí

7.       IRZ - Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR - evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP.

8.       Bilance VOC - sjednocený Metodický pokyn MŽP k bilanci VOC

9.       Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší - autoriz. měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik / online
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
+420724550035
březen 2022
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů