Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

13.9.2022

Seminář, školení

 Téma:

Společně nahlédneme pod pokličku nového zákona o odpadech, který komplexně upravuje pravidla odpadového hospodářství v souvislostech s prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH). Řekneme Vám co je to Centrální registr životního prostředí (CRŽP) a Informační systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., - jak zákonu porozumět.
  • Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 8/2021 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
  • Co jsou základní pojmy - odpad, vedlejší produkt, způsoby nakládání s odpady, původce, oprávněná osoba, obchodník, zprostředkovatel.
  • Vedení evidence odpadů a podání ročního hlášení, včetně používání IČP a IČZ.
  • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
  • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:

IRZ

Obaly

CHLaS

Ovzduší

Voda

PZH

ZHEÚ

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení. Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

Místo konání akce:
Praha, hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
říjen 2022
po
út
st
čt
so
ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
19
20
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů