Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody na konečné spotřebitele v praxi

12.9.2022

Seminář, školení

Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenostmi s řešením problémových situací v praxi. Součástí semináře budou také informace o vládním úsporném tarifu, který má spotřebitelům pomoci snížit náklady na energie. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

-       Transpozice Směrnice EU o energetické náročnosti do české legislativy, zejména zákona č. 67/2013 Sb.

-       Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění, po novele č. 376/2021 Sb.

-       Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor, zkušenosti z praxe.

-       Úsporný tarif - co nám to přinese.Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.

Místo konání akce:
Praha, hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 00
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů