Vodárenská biologie 2023

9-10.2.2023

Konference

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na již tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2023, která se uskuteční v Interhotelu Olympik, a to v termínu 9. - 10. února 2023.

Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení. Věříme, že se nám opět podaří sestavit zajímavý odborný program a že tím pomůžeme k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí.

Konference proběhne buď prezenčně, on-line, nebo popřípadě kombinovaně (v případě omezení počtu účastníků). Vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference

Mgr. Petr Pumann Ing. Pavel Hucko, CSc.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. Ing. Bc. Stanislav Gajdoš
Bc. Klára Petráková Kánská

 

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE

 • Legislativa a normy z oblasti vodního hospodářství, ukazatele kvality vod a kalů, systém QA/QC, správná laboratorní praxe
 • Biologické a mikrobiologické metody, metody molekulární biologie (teorie a praxe)
 • Mikroskopie, digitální fotografie, analýza obrazu v teorii a praxi
 • Hygiena vod a dalších složek životního prostředí, rizikové organismy, nové a méně známé patogeny
 • Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody
 • Sucho a péče o zdroje vody, mikropolutanty, sinice a rizikové organismy
 • Nádrže, rybníky a koupaliště, vodní toky
 • Biologie ve vodárenské praxi
 • Biologie v čistírenské praxi, biologie recyklovaných vod
 • Rezistentní organismy, geny rezistence
 • Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie
 • Technologické procesy (ve vodárenství, čistírenství)
 • Riziková analýza (WSP, HACCP) v technologiích
 • Posterová sekce
Místo konání akce:
Praha, Interhotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8-Invalidovna
Kontakt:
Bc. Klára Petráková Kánská
Telefon:
+ 420 602 141 508
únor 2023
po
út
st
čt
so
ne
7
8
9
10
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů