Ohlašování agendy ovzduší za rok 2022

21.2.2023

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2023) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2022. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší prostřednictvím nové verze systému ISPOP a správy subjektu, provozoven a uživatelů v novém Centrálním registru životního prostředí. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.

Program semináře:

1.       Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší

2.       Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší - dopady změn na souhrn provozní evidence

3.       Metodické pokyny, stanoviska a další materiály k problematice ochrany ovzduší

4.       Nový ISPOP a Centrální registr životního prostředí - od registrace k řádně podanému hlášení

- zákon č. 25/2008 Sb. - stručné informace

- praktická ukázka práce v ISPOP (on-line)

5.       Zpracování Souhrnné provozní evidence (SPE) a ohlašování agendy ovzduší

- souhrnná provozní evidence - novinky ve vyplňování formuláře F-OVZ-SPE

- administrativní náležitosti ohlašování

- praktická ukázka vyplnění formulářů

6.       Poplatkové přiznání (vyjmenované zdroje)

- příslušné orgány státní správy, ohlašovací povinnost provozovatele, formulář F-OVZ-POPL

- způsob výpočtu poplatků, zpoplatňované látky

- možnost využití nevyměření nebo snížení poplatku

- nové emisní faktory pro výpočet emisí

7.       IRZ - Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR - evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP.

8.       Bilance VOC - sjednocený Metodický pokyn MŽP k bilanci VOC

Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší - autoriz. měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností

Místo konání akce:
Praha, hotel Tristar - Congress
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
únor 2023
po
út
st
čt
so
ne
7
8
9
10
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů