Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

31.3.2023

Seminář, školení

Na semináři a webnáři bude přednášet
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
ředitel legislativního odboru MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.

Podrobněji bude též vysvětlen obsah vládního návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který je spolu s doprovodným tzv. změnovým zákonem a také novelou stavebního zákona aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně v rámci 2. čtení (sněmovní tisky č. 328 a 329). Objasněn bude zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny navrhované v zákoně č. 100/2001 Sb.

Program

  • účel a smysl EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
  • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy - navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA - obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení - postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA - obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 - odchylky
  • informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s novým stavebním zákonem a s vládním návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES)
Místo konání akce:
Aureli Hotel Globus Praha
Adresa konání akce:
https://mapy.cz/zakladni?q=hotel%20aureli%20globus%20praha&source=firm&id=2515616&ds=2&x=14.4759617&y=50.0346902&z=17
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
+420 602 141 508
březen 2023
po
út
st
čt
so
ne
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů