19. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování Žitava-Liberec 2023

21-22.9.2023

Konference

Akce navazuje na někdejší tzv. "Skládkový workshop", pořádaný za přeshraniční spolupráce Vysoké školy v Žitavě/Zhořelci (SRN) s Technickou univerzitou v Liberci. S postupem času se tematický obsah workshopu měnil na základě aktuálních otázek v odpadovém hospodářství a tím došlo k pozvolné transformaci nosných témat od technik skládkování a sanace starých ekologických zátěží, přes recyklaci k oběhovému hospodářství a příbuzným tématům.

Přednášející přichází v hojném počtu z akademického prostředí, případně ze státních nebo soukromých institucí a společností zabývajících se problematikou odpadů.

Přeshraniční charakter workshopu poskytuje možnost vzájemného srovnání přístupů k nakládání s odpady a prostor pro výměnu zkušeností. To se v současné době týká například implementace směrnic EU.

Pro letošní ročník jsou přislíbeny například přednášky na následující témata:

  • recyklace plastů,
  • recyklace baterií,
  • získávání fosforu z čistírenských kalů,
  • nakládání s biologickými odpady,
  • statistická hodnocení a modely produkce odpadů
  • nebo rekultivace skládek.

Místo konání akce:
Zittau, Peter-Dierich-Haus (Budova Z IV)
Adresa konání akce:
Theodor-Körner-Allee 8, D-02763 Žitava
Kontakt:
Lukáš Zedek
Telefon:
+420 48535 3953

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů