12. kurz CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod

28-29.11.2023

Seminář, školení

12. kurz CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod  

 

Chystá se omezení PFAS, znáte je? Týkají se vás?

EU omezuje mikroplasty, víte, co to pro vás znamená?

Konec přechodného období 1. 1. 2025 se blíží, už máte UFI na výrobcích?

Umíte klasifikovat fyzikální nebezpečnost látek a směsí?

Zajímá vás nebezpečnost látek znečišťujících vodu a jejich povinnosti při přepravě ADR/IMDG?

 

Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohé další se dozvíte na našem kurzu CHELEPO. Kolektiv zkušených lektorů se problematikou chemických látek, směsí, detergentů aj. zabývá ve své profesní praxi již řadu let.

 

Zaměření kurzu: 

  • Aktuality v legislativě chemických látek a směsí 
  • Omezení a návrhy omezení podle nařízení REACH (PFAS, mikroplasty, kreosot)
  • Kontroly ČIŽP
  • Legislativní omezení pro diisokyanáty (uvedení na trh a školení vyžadované od 24. 8. 2023)
  • Oznamování do databáze PCN (UFI kódy, privátní značky)
  • Povolování látek v celém dodavatelském řetězci (obnovení povolení pro sloučeniny šestimocného chromu)
  • Hodnocení kritérií pro klasifikaci, fyzikální nebezpečnost s ukázkou příkladu
  • Problematika přepravy látek ohrožujících životní prostředí
  • Nakládání s chemickými látkami a směsmi z pohledu zákona o vodách


Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno ,,Osvědčení o absolvování kurzu".

  

Termín konání: 

28. - 29. 11. 2023 Praha, hotel Krystal

 

Kompletní časový harmonogram kurzu a další informace naleznete: www.chemeleoni.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi                             

 

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

Místo konání akce:
Praha, hotel Krystal
Adresa konání akce:
Kontakt:
Martina Dobšáková
Telefon:
720 030 371
listopad 2023
po
út
st
čt
so
ne
6
7
8
9
10
14
21
22
23
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů