Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

9.11.2023

Seminář, školení

 Kurz nové odpadové legislativy má za cíl přehledně a uceleně představit běžné povinnosti původců odpadu a základní povinnosti oprávněných osob. Vzhledem k obsáhlé legislativě, kterou přináší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, zákon č. 477/2001 Sb.,     o obalech včetně všech prováděcích právních předpisů, bude problematika odpadového hospodářství a zpětného odběru řešena uceleně a srozumitelně.

Lektoři, kteří celým seminářem provádí, měli možnost být u vzniku nové legislativy, či se sami setkávají s problematickými případy v praxi, což zajišťuje, že informace získané na našem školení o odpadech jsou aktuální.

Program je sestaven komplexně od působnosti zákona, definice odpadu a jeho zařazování, vysvětlení základních pojmů a výjimek pro soustřeďování, shromažďování, skladování, odpadovou evidenci až po povinnosti původců, provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů, výrobců vybraných výrobků, zpětného odběru elektrozařízení, baterií, pneumatik a obalů a v neposlední řadě je kladen důraz také na nakládání specifickými odpadovými toky, jako jsou stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, komunální odpady nebo nebezpečné odpady včetně jejich přepravy.

Kurz bude probíhat ON-LINE dne 9. listopadu 2023, a to přes aplikaci google Meet. Účastníci kurzu obdrží certifikát od Univerzity Karlovy v Praze. Více informací lze nalézt na našich webových stránkách https://sites.google.com/view/novlegislativa

Místo konání akce:
online
Adresa konání akce:
google Meet
Kontakt:
Vojtěch Pilnáček
Telefon:
604324605
listopad 2023
po
út
st
čt
so
ne
6
7
8
9
10
14
21
22
23
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů