iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí

23.4.2024

Seminář, školení

 Téma:

Vysvětlíme Vám legislativní požadavky jednotlivých složkových zákonů ochrany životního prostředí. Doporučíme způsob nastavení rolí mezi různými specialisty. Zaměříme se na jejich součinnost při kontrole ČIŽP, KHS.

Obsah:

Složkové předpisy životního prostředí:

 • chemické látky jako centrum všeho řešení
 • dopad do složení odpadů a na přepravu nebezpečných odpadů
 • kontaminanty v ovzduší, VOC, TZL
 • kontaminanty ve vodách, průmyslové odpadní vody a ČOV
 • dopad na základní hodnocení ekologické újmy, na prevenci závažných havárií, na výrobky, které uvádíte na trh
 • nákup a zavedení do procesu
 • rozbor vazeb při správě odpadů a CHLAS mezi ekologem, BOZP, PO, ISO

Legislativa:

 • evr. předpis č. 1906/2006 REACH
 • evr. předpis č. 1272/2008 CLP
 • evr. předpis č. 1357/2014 neb. vlastnosti odpadů
 • zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
 • zákon č. 258/2000 Sb. O veřejném zdraví
 • zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon (plán opatření pro případ havárie)
 • zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší (sledované látky v odpadech, ovzduší, vodách)
 • zákon č. 167/2008 Sb. O předcházení ekologické újmě
 • zákon č. 224/2015 Sb. O prevenci závažných havárií
 • bezpečnostní listy, platnost nových verzí, ILNO
 • nebezpečné vlastnosti CHLaS a odpadů a jejich značení
 • vhodnost nádob pro CHLaS, odpady apod.
 • CHLaS v BOZP, příklady úrazů chemickou látkou a první pomoc - kdo je školí
 • návaznost na nové povinnosti např. při zdravotních prohlídkách, školení pracovníků pro speciální látky a další 

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY pro Vás pořádáme více, než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

březen 2024
po
út
st
čt
so
ne
5
7
12
14
19
20
21
22
26
27

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů