Vodárenská biologie 2024

8-9.2.2024

Konference

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (odborný garant konference)
Mgr. Petr Pumann
Ing. Pavel Hucko, CSc.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
Ing. Bc. Stanislav Gajdoš
Bc. Klára Petráková Kánská


PROGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 8. ÚNORA 2024
08:15 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 09:20 zahájení konference
09:20 - 09:40 Ing. Lenka Vavrušková, Zuzana Sýkorová, Dominik Stránský, Bohdana Tláskalová, Petr Sýkora (Pražské vodovody a kanalizace, a. s.) - Změna kvality vody ve vodovodu hl. m. Prahy
09:45 -10:05 Mgr. Petr Pumann, František Kožíšek, Lenka Mayerová, Filip Kotal, Hana Jeligová, Dana Baudišová (Státní zdravotní ústav) - Epizodické zhoršení pachu a chuti pitné vody v Praze a na dalších místech zásobovaných vodou z ÚV Želivka ve druhé polovině roku 2023 z pohledu SZÚ
10:10 - 10:30 Mgr. Daniel Fiala (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.) - Prymnesium parvum jako hlavní vektor ekologické katastrofy na Odře 2022
10:35 - 10:55 Ing. David Janák (VŠCHT Praha) - Problematika výskytu řas a sinic na úpravnách vod
11:00 - 11:20 Emil Janeček (Povodí Ohře, státní podnik) - Planktonní železité bakterie ve vodárenských nádržích a surových vodách
11:25 - 11:45 Ing. Lenka Fremrová (Sweco a.s.) - Nové normy
11:50 - 12:50 přestávka
12:50 - 13:10 Ing. Eva Klokočníková (EURACHEM ČR) - "Akreditace mikrobiologických laboratoří" - pokyn Eurachem z roku 2023
13:15 - 13:35 RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav) - Význam a limity využití ukazatele ATP v mikrobiologii vody
13:40 - 14:00 Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., Petr Pumann, František Kožíšek (Státní zdravotní ústav) - Přístup laboratoří k chlorovému pachu a chuti pitné vody - výsledky dotazníkového šetření
14:05 - 14:25 Ing. Taťána Halešová (ALS Czech Republic) - Výskyt mikropolutantů v životním prostředí
14:30 - 14:50 Ing. Martina Siglová, Ph.D., Petr Beneš (EPS biotechnology s.r.o.) - Vliv mikropolutantů z rodiny pesticidů a jejich metabolitů na mikrobiotu vod
14:55 - 15:15 Mgr. Vít Ulmann (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) - Přehled zásadních vodních zdrojů expozice atypickými mykobakteriemi u predisponovaných pacientů
15:20 - 15:40 RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Šárka Bobková (Státní zdravotní ústav) - Pseudomonas aeruginosa a její sestra
15:45 - 16:05 přestávka
16:05 - 16:25 MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D. (Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.) - Vliv venkovních zdrojů plísní na kvalitu vnitřního prostředí
16:30 - 16:50 Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav) - Národní monitoring SARS-CoV-2 v odpadních vodách - zkušenosti v ročním pilotu
16:55 - 17:15 Bc. Kateřina Hanusová, Jana Bartáčková, Jan Bartáček (VŠCHT Praha) - Sledování genů antibiotické resistence v šedé vodě a napříč čistírnou
17:20 - 17:40 Mgr. Adam Šmída, Hana Zvěřinová Mlejnková (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.) - Sledování výskytu antibioticky rezistentních Escherichia coli v recipientech odpadních vod
17:45 - 18:05 Ing. Marta Kořínková (Státní zdravotní ústav) - Porovnání kultivačních metod pro stanovení indikátorů v reálných vzorcích čistírenských kalů
18:10 - 18:15 POSTER Mgr. Marek Haring MPH (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) - Identifikácia rizika manažmentu rizika rozvodných vodovodných systémov
18:15 - 18:20 POSTER Ing. Hedvika Roztočilová (Český hydrometeorologický ústav) - Výsledky sledování cizorodých látek ve vodních organismech
18:20 - 18:25 POSTER Ing. Petra Moťková, Ph.D., Iveta Brožková, Ondřej Šimko, Tereza Kotková, Markéta Vydržalová (Univerzita Pardubice) - Antibiotická rezistence vybraných patogenních bakterií v různých typech odpadních vod
18:30 konec prvního dne konference
19:00 - 22:30 společenský večer

PÁTEK 9. ÚNORA 2024
09:00 - 09:20 Bc. Linda Herbríková, Bc. Barbora Stiborová, Martin Pečenka, Jana Říhová Ambrožová (VŠCHT Praha) - Použitelnost PUR pěn jako nosičů nitrifikačních mikroorganismů v aktivačních systémech ČOV
9:25 - 9:45 Ing. Anna Sears, Pavel Kůs, Quynh Trang Nguyenová, Jana Říhová Ambrožová, Eva Svárovská, Thi Minh Do (Centrum výzkumu Řež s.r.o., VŠCHT Praha) - Využití pokročilých oxidačních procesů pro snížení mikrobiologického oživení technologických vod
09:50 - 10:10 Mgr. Andrea Gažiová (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) - Monitoring mikrobiologickej a biologickej kvality umelých a prírodných kúpalísk na Slovensku (od odberu po analýzy)
10:15 - 15:35 Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.) - Bakteriální přípravky pro ošetření vod a sedimentů koupacích biotopů, jezírek a vodních prvků památek zahradního umění
10:40 - 11:00 Mgr. Petr Pumann, Ing. Michal Marcel, Jana Bulantová, Jindřich Duras, Jan Procházka (Státní zdravotní ústav, Povodí Vltavy, státní podnik) - Epidemie cerkáriové dermatitidy z biokoupalisť
11:05 - 11:25 RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., Kateřina Sovová (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.) - Vliv průtoků na mikrobiální zatížení recipientů odpadních vod
11:30 - 11:50 Ing. Michal Marcel, Jindřich Duras (Povodní Vltavy, státní podnik) - Odlehčované dopadní vody - zdroj znečištění všeho druhu
11:55 ukončení konference

Místo konání akce:
Praha, Interhotel Olympik
Adresa konání akce:
U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8
Kontakt:
Bc. Klára Petráková Kánská
Telefon:
602 141 508
únor 2024
po
út
st
čt
so
ne
2
6
7
8
9
13
14
15
21
22
23
28
29

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů