AZBEST

24.4.2024

Seminář, školení

 

AZBEST je obecný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých silikátů. Azbest má mimořádné chemicko-fyzikální vlastnosti. Je odolný vůči vysokým teplotám a chemickým vlivům. Díky tomu byl v minulosti velmi hojně používán ve stavebnictví jako stavební, izolační a těsnící materiál. Ale, jak všeobecně u darů matičky přírody platí, není to zadarmo.


Přitom azbestová a minerální vlákna, a to nejenom ve vnitřním ovzduší, představují díky své karcinogenitě v případě jejich inhalace pro lidský organismus závažná rizika. Jedním ze zdrojů kontaminace vnitřního ovzduší mohou být použité stavební vláknité/azbestové materiály, které v čase degradují; problémové pak je vždy zajištění jejich bezpečného odstranění. Zdravotní riziko vzrůstá s koncentrací azbestových vláken a s dobou jejich působení na osoby (tzv. dobou expozice). Podle odhadu zemřelo na následky dlouhodobé inhalace nadlimitních koncentrací respirabilních azbestových vláken v členských zemích EU v průběhu let 2003?2008 cca půl miliónu osob.


Hlavním tématem semináře je proto aktuální - nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci schválená 22. 11. 2023. Ta zavádí nové povinnosti a pravidla. Na nové požadavky ale bude navazovat i novela vyhlášky č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. program semináře a webináře


 

8:30 - 9:00

registrace účastníků

9:00 - 9:05

Ing. Matěj Čermák

Ministerstvo zdravotnictví

 

Přivítání na semináři

9:05 - 9:40

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Státní zdravotní ústav

 

Úvodní slovo

9:40 - 10:00

Mgr. Lenka Pekařová

Státní zdravotní ústav

 

Aktuální stav Národního azbestového profilu

10:00 - 10:30

Ing. Tomáš Rideg, PG Dip., RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

SGS Czech Republic, Státní zdravotní ústav

 

Směrnice ES 2668/2023 a vybraná související témata

10:30 - 10:50

přestávka na kávu

10:50 - 11:10

Jose Blanco, Kai Salmi

Európsky dekontaminačný inštitút

 

Nutnosť predrealizačných auditov budov na výskyt azbestu

11:10 - 11:30

Ing. Tomáš Pašovič, Lukáš Hadzima

AZBESTOP a.s.

 

Dobrá prax pri odstraňovaní azbestových materiálov z budov

11:30 - 12:20

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)

 

Sanace azbestu v ČR

12:20 - 13:00

oběd

13:00 - 14:00

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA)

 

Sanace azbestu v ČR

14:00 - 14:30

doc. Ing. František Skácel, CSc.

VŠCHT Praha

 

Zkušenosti z praxe

14:30 - 14:40

diskuse

14:45

ukončení semináře


změna programu vyhrazena

Místo konání akce:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Klára Petráková Kánská
Telefon:
+420602141508
březen 2024
po
út
st
čt
so
ne
5
7
12
14
19
20
21
22
26
27

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů