Změny v průběžné evidenci odpadů od 1. 1. 2025 v souvislosti s koncem přechodných ustanovení zákona o odpadech - zaměřeno na provozovatele zařízení a obchodníky

20.8.2024

Seminář, školení

 Téma:

Absolvováním semináře získáte kromě legislativního přehledu také ucelené informace o novém způsobu vedení průběžné evidence odpadů v různých typech zařízení pro nakládání s odpady nebo z pohledu obchodníka a zprostředkovatele. Seznámíme Vás s legislativními změnami, které mají zásadní vliv na vedení evidence a tvorbu ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, nově Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence. Ukážeme Vám základní pravidla vedení evidence podle platných předpisů - kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, objasníme princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Nezapomeneme ani na zprostředkovatele. Budeme se také věnovat nejčastějším chybám právě v oblasti evidence.

Obsah:

Obecný úvod do nové legislativy

Aktuální právní předpisy

Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

Základní pojmy důležité pro vedení evidence

Základní povinnosti provozovatele zařízení

Povolení provozu a jeho revize, provozní řád

Příjem odpadů a povinné dokumenty

Nakládání s odpadem v zařízení - soustřeďování, balení, značení, přeprava

Upuštění od odděleného soustřeďování

Ukončení odpadového režimu v zařízení

Další povinnosti dle typů zařízení

Obchodník a jeho povinnosti

Zprostředkovatel

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

Nové kódy nakládání a změny ve vedení evidence, nové ohlašovací povinnosti

Obchodník, Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady

Stacionární zařízení (klasická zařízení, sběrny kovů apod.)

Mobilní zařízení - ke sběru, k úpravě/využití odpadů

Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce) jako partner

Multikomodita

Nulové hlášení

Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení. 

Místo konání akce:
Praha, Hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
Kontakt:
Mgr. Marek Fiegr
Telefon:
+420 485 102 698

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů