CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22-23.5.2024

Seminář, školení

Kurz je tematicky zaměřený na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Lektory kurzu jsou renomovaní odborníci s mnohaletou praxí v oboru.

Kurz je určen pro podnikové ekology, specialisty REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno ,,Osvědčení o absolvování kurzu".

Souhrnný přehled přednášek kurzu

§ Aktuality v legislativě chemických látek a směsí (příloha VI CLP, příloha XIV a XVII REACH)

§ Návrh revize nařízení ES č. 1272/2008 - CLP

§ Jak postupovat při dovozu chemických látek a směsí ze zemí mimo EU

§ Oznamování C&L při dovozu látek - změna aplikace REACH-IT

§ Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek a směsí

§ Oznamování do databáze PCN - konec přechodného období 1. 1. 2025 pro nebezpečné směsi se blíží (UFI kódy, nový formát IUCLID)

§ Látky omezované v průmyslovém použití nebo uvedení na trh (různé regulované seznamy, dodavatelsko-odběratelská komunikace)

§ Chemikálie jako zdravotnický prostředek

§ Databáze ECHA CHEM - nový způsob vyhledávání informací na ECHA

§ Návrh změny nařízení o detergentech, co nás čeká?

§ Navrhovaná směrnice o omezení ,,EKO" tvrzení na výrobcích

§ Zpracování ,,povinné dokumentace" - tvorba provozně manipulačních řádů pro chemickou laboratoř, sklad s chemikáliemi, pracoviště s chemikáliemi

Kompletní časový harmonogram kurzu a další informace naleznete: www.chemeleoni.cz

Místo konání akce:
Brno, Hotel Vista
Adresa konání akce:
Hudcova 250/72, Brno 62100
Kontakt:
Martina Dobšáková
Telefon:
720030371
květen 2024
po
út
st
čt
so
ne
6
13
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů