zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

  Citace: 107/2022 Sb. Částka: 53/2022 Sb. Na straně (od-do): 1034-1061 Rozeslána dne: 5. května 2022 Druh předpisu: Nařízení vlády ...

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

  Citace: 110/2022 Sb. Částka: 54/2022 Sb. Na straně (od-do): 1066-1127 Rozeslána dne: 5. května 2022 Druh předpisu: Vyhláška ...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

  Citace: 32/2022 Sb. Částka: 18/2022 Sb. Na straně (od-do): 394-395 Rozeslána dne: 25. února 2022 Druh předpisu: Nařízení vlády ...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

3. března 2022
Legislativa
Zemědělství
Citace: 33/2022 Sb. Částka: 18/2022 Sb. Na straně (od-do): 396-405 Rozeslána dne: 25. února 2022 Druh předpisu: Nařízení vlády ...

Sponzorovaný přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Na stránkách České agentury pro standardizaci (Agentura ČAS) byly v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) zveřejněny i položky týkající se problematiky v gesci MŽP. Pro popis této služby si dovolujeme...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

9. února 2022
Energie
Legislativa
  Citace: 15/2022 Sb. Částka: 9/2022 Sb. Na straně (od-do): 178-210 Rozeslána dne: 26. ledna 2022 Druh předpisu: Vyhláška ...

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

  Citace: 16/2022 Sb. Částka: 10/2022 Sb. Na straně (od-do): 218-301 Rozeslána dne: 28. ledna 2022 Druh předpisu: Vyhláška ...

Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

13. ledna 2022
Energie
Legislativa
  Citace: 489/2021 Sb. Částka: 218/2021 Sb. Na straně (od-do): 6597-6609 Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Druh předpisu: Vyhláška ...

Legislativa zde není sama pro sebe, měla by být nápomocná

21. prosince 2021
Legislativa
Odpady
Recyklace
 Přínosná je jasná a pochopitelná legislativa. Pokud tomu tak není, může být platná legislativa spíše břemenem, než aby pomáhala potřebnému pozitivnímu rozvoji. Profesní organizace v řadě sektorů sčítají a bilancují funkční období končící vlády. Jak už to...

Změny chemického zákona v roce 2021

10. listopadu 2021
Chemické látky
Legislativa
V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl vydán také zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon ve své deváté části mění některá ustanovení...

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

21. října 2021
Energie
Legislativa
  Citace: 382/2021 Sb. Částka: 168/2021 Sb. Na straně (od-do): 4858-4918 Rozeslána dne: 18. října 2021 Druh předpisu: Zákon ...

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

19. října 2021
Legislativa
Příroda
  Citace: 364/2021 Sb. Částka: 162/2021 Sb. Na straně (od-do): 4474-4500 Rozeslána dne: 8. října 2021 Druh předpisu: Zákon ...

Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

12. října 2021
Energie
Legislativa
  Citace: 367/2021 Sb. Částka: 162/2021 Sb. Na straně (od-do): 4525-4530 Rozeslána dne: 8. října 2021 Druh předpisu: Zákon ...

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

7. října 2021
Legislativa
Odpady
Recyklace
Citace: 345/2021 Sb. Částka: 152/2021 Sb. Na straně (od-do): 4082-4144 Rozeslána dne: 24. září 2021 Druh předpisu: Vyhláška ...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

17. září 2021
Chemické látky
Legislativa
  Citace: 334/2021 Sb. Částka: 145/2021 Sb. Na straně (od-do): 3951 Rozeslána dne: 13. září 2021 Druh předpisu: Nařízení vlády ...

Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv

13. září 2021
Legislativa
Zemědělství
  Citace: 309/2021 Sb. Částka: 135/2021 Sb. Na straně (od-do): 3522-3540 Rozeslána dne: 27. srpna 2021 Druh předpisu: Vyhláška ...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

10. září 2021
Legislativa
Zemědělství
312 VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 10 písm. e) zákona č....

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování

9. září 2021
Havárie
Legislativa
  Citace: 311/2021 Sb. Částka: 136/2021 Sb. Na straně (od-do): 3546-3578 Rozeslána dne: 27. srpna 2021 Druh předpisu: Vyhláška ...

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH - aktualizace

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /aktualizováno 19.8.2021/. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí