Neděle, 16. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí

(The Sixth Community Environmental Action Programme)

nazvaný "Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba" je základním strategickým dokumentem EU pro léta 2001 až 2010 a druhým akčním programem EU zabývajícím se udržitelným rozvojem. Vznikl po zhodnocení 5. akčního programu EU (1993-2000) nazvaného "Směrem k udržitelnosti". Šestý akční program EU se soustředí na čtyři prioritní oblasti:

1)       boj proti změnám klimatu s cílem stabilizovat koncentrace plynů přispívajících ke skleníkovému efektu na úrovni, která nezpůsobí nepřirozené výkyvy zemského podnebí, 2)       zabezpečení biologické rozmanitosti, 3)       vztah mezi životním prostředím a zdravím, 4)       zajištění udržitelného hospodářství s přírodními zdroji a odpady.

Do řešení vyjmenovaných problémů je přitom třeba zapojit co nejvíce zájmových skupin, a to ve všech fázích rozhodovacího procesu. Navrhování, realizace a vyhodnocování environmentální politiky by se měly opírat o náležité vědecké znalosti, ekonomická vyhodnocení a o aktuální údaje a informace o životním prostředí. Vyjmenovaným posledním Akčním programům EU předcházely programy: První akční program pro životní prostředí na léta 1973-1976, Druhý akční program na léta 1977-1981, Třetí na léta 1982-1986 a Čtvrtý na roky 1987-1992.

Literatura:

http://europa.eu.int/comm/environment/env-act5/envirpr.htm

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů