Vyhl. č. 124/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o BOZP a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti...

25. května 2022 12:15

BOZP

Dne 25. 5. 2022 byla v částce 62/2022 Sb. zveřejněna vyhláška č. 124/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Vydána na základě z. č. 61/1988 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2022.
Zdroj: BOZP info
15.8.
14.8.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů