Sobota, 15. června 2024

Lepší ochrana pracovníků před azbestem

Lepší ochrana pracovníků před azbestem

Komise vydala 27. června prohlášení, ve kterém vítá politickou dohodu o revizi pravidel EU týkající se zajištění lepší ochrany pracovníků před riziky expozice azbestu. Komise mimo jiné poskytne členským státům pokyny k usnadnění provádění revidované směrnice. Tyto pokyny budou zahrnovat aspekty, jako je přechod na modernější metody počítání vláken, školicí programy a osobní ochranné prostředky. Členské státy pak budou mít dva roky na začlenění směrnice EU do vnitrostátního práva po formálním schválení dohody Evropským parlamentem a Radou.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů