Chemické recyklace nemá stále vyřešen výpočet objemu výsledného recyklátu

28. ledna 2023 9:00

Recyklace

Zpětný odběr

Chemická recyklace, které se v naších příspěvcích věnujeme už několik měsíců, je a bude jedním z hlavních témat oběhového hospodářství. Jaká je situace s legislativní a finanční podporou realizace těchto nových recyklačních zařízení? Stávající znění Zákona č. 651/2020 Sb. O odpadech začleňuje a uznává chemickou recyklaci jako další novou metodu recyklace a řadí ji na úroveň již používaných technologií. Podle §11, odst. l) je recyklace klasifikována takto: způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. Problém, proč zatím nebyly zahájeny žádné výstavby jednotek chemické recyklace tkví ve složitosti uznávání objemu výsledného recyklátu. Mezi hlavní typy chemických recyklací patří pyrolýza, plazmové zplyňování a chemotermická depolymerace. První dvě metody produkují pyrolytický olej, který může být použit na výrobu nových plastů, ale lze ho použít i jako palivo. Tato druhá varianta využití na palivo, se bohužel neslučuje se zněním výše uvedeného odstavce Zákona o odpadech. Překážkou je také započtení výsledného recyklátu, pokud by byl pyrolytický olej využit pouze na výrobu nových plastů. Navrženy jsou dvě metody započítávání, a to hmotnostní bilance (mass […] Článek Chemické recyklace nemá stále vyřešen výpočet objemu výsledného recyklátu se nejdříve objevil na Obaly 21.
Zdroj: obaly21
29.3.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů