Prospalovnový zákon o odpadech definitivně schválen sněmovnou

Vládní koalice a KSČM dala zelenou narychlo vzniklému, přílepkovému zákonu, který je v rozporu s vládním prohlášením...

25. září 2014
Prospalovnový zákon o odpadech definitivně schválen sněmovnou

Poslanci včera v noci definitivně schválili novelu zákona o odpadech. Odmítli přitom senátní verzi novely, která úplně zakazovala výkup odpadu od občanů. Poslanci novelou pouze umožnili krajskému úřadu zakázat činnost sběrně odpadů, která porušuje pravidla a například vykupuje kradené železo.

Výkup odpadů je však pouze drobnost proti zásadním změnám v nakládání s komunálními odpady, které vládní poslanci již dříve k novele přilepili. Například Miroslav Kalousek (TOP09) to ve sněmovně komentoval takto: "...ten kšeft pro ty právnické osoby, které by z návrhu senátu měly zisk, je marginální promile proti kšeftu lobby Babišových spaloven, které vydělají na tom, co jste teď schválili, vzhledem k regulaci skládek."

Vládní poslanci s podporou komunistů schválili normu, která:
o Od roku 2024 zakazuje skládkování směsných komunálních odpadů. Nevyřešená otázka však zní: Budou se tyto odpady pouze pálit, nebo bude možné s nimi naložit i jinak?
o Od 1. ledna 2015 požaduje zavést ve městech a obcích tříděný sběr kovů a bioodpadů - aniž by naznačila hustotu a rozsah povinného třídění. Opět jsou tu otázky: Stačí jeden kontejner v obci? Stačí odvézt jednou ročně větve, nebo se musí třídit i kuchyňské odpady? Stihnou obce, které za pár dní čekají volby, důkladně projednat a schválit nové vyhlášky, aby splnily od ledna požadavky zákona?
o Norma dále zpřesňuje, že na skládky může být ukládáno bezplatně pouze 20 % celkové hmotnosti odpadů, jež tvoří takzvané technické zabezpečení skládek.

Tyto zásadní otázky zůstavají nezodpovězeny. Odpověď na ně může dát pouze ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Jeho úřad by měl co nejdříve vydat vyhlášky, v nichž vyjasní rozsah třídění, který budou muset obce od ledna zavést, i způsob, jakým se bude po roce 2024 nakládat se směsnými komunálními odpady.

Takto přijatý zákon zakazující skládkování spalitelných odpadů vyhovuje pouze těm, kteří chtějí odpady spalovat a stavět veřejností odmítané megaspalovny odpadků. Ostatně spalovnová lobby otevřeně přiznala, že na takový zákon čekala [1]. Přitom programové prohlášení vlády obsahuje ministrův závazek připravit: ,,do poloviny roku 2016 novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů". O tom, že by se skládkování mělo nahradit spalováním, nestojí v programovém prohlášení nic.

Povinné spalování komunálních odpadů nevyžaduje ani žádná evropská legislativa. Hnutí DUHA a poslanec Böhnisch (ČSSD) navrhovali takovou formulaci zákazu skládkování, která by více vyhovovala pozici Evropské komise [2]. Komise navíc plánuje výrazné zvýšení míry recyklace, až na 70 % [3], přičemž v ČR se pohybuje pod evropským průměrem, jen kolem 30 %. Vzhledem k tomu, že spalování odpadů je jedním z nejdražších způsobů nakládání s odpady a EU masivně financovat české spalovny nehodlá, musely by zvýšení odpadových nákladů zaplatit domácnosti a obce ve výrazně vyšším poplatku za odpad. Ekonomický dopad návrhu zákona na domácnosti přitom nebyl vůbec vyčíslen.

Hlavní problémové body novely zákona o odpadech lze napravit dobrými vyhláškami ministerstva životního prostředí. Hnutí DUHA proto apeluje na ministra Brabce, aby vyhláškou zbytkové směsné komunální odpady nesměřoval pouze do drahých spalovacích provozů, ale upřednostnil široké portfolio technologií, které umožní i jejich dotřídění a recyklaci.

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:

,,Ministr Brabec prosadil zákaz skládkování spalitelného odpadu od roku 2024. Zakázat pálení recyklovatelných surovin však odmítl. Je tedy evidentní, že chce spalovat i recyklovatelné suroviny. To povede k obrovskému plýtvání surovinami i energií a je v rozporu se zdravým rozumem i evropskou odpadovou politikou."

,,Ministr navíc postupoval nefér cestou. Namísto přípravy vlastního kvalitního zákona o odpadech, závazku uvedeného i v programovém prohlášení vlády, protlačil svůj prospalovnový návrh skrytě a náhle jako přílepek k novele odpadového zákona, která se věnovala výkupu surovin. Ministr otevřeně hraje do karet spalovací lobby, přičemž náklady na zbytečné, nové, obří spalovny ponesou obce a domácnosti."

,,Hnutí DUHA vyzývá ministra Brabce, aby závažný problém, který zákonem vznikl, napravil zpřesňující ministerskou vyhláškou."


Kontakty:

Ivo Kropáček
, Hnutí DUHA, telefon 604 207 302, email ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, Hnutí DUHA, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů