Použitý papír - odpad nebo druhotná surovina?

29. října 2014
Použitý papír - odpad nebo druhotná surovina?

Jaký je správný postup při nakládání s tímto papírem?

Dotaz:
Z areálu organizace dochází ke shromažďování papíru, následnému lisování a předání sběrným surovinám. Toto vykazuji v programu na odpady Evi8. Někde jsem vyslechl názor, že to není odpad, ale druhotná surovina a tím pádem se jako odpad nevykazuje.

Odpověď:

Je pravda, že v současné době se diskutuje o zavedení pojmu ,,druhotná surovina" a jeho definice zákonem o odpadech a to v důsledku a souladu s hlavním trendem legislativy EU i ČR, kterým je trvalý proces snižování objemu vznikajících odpadů, tedy co nejefektnější omezování vzniku odpadů.

Přestože s tímto trendem lze nejen plně souhlasit a uvítat jisté zmírnění a zjednodušení nakládání s některými odpady určenými k využití, je do doby, kdy bude tento pojem legislativně zaveden a popsán závazným právním předpisem (pravděpodobně novým zákonem o odpadech nebo jeho další novelou, případně jiným závazným právním předpisem), je nutné postupovat vždy podle v daném okamžiku účinných právních předpisů.

Platné znění zákona o odpadech neobsahuje a nedefinuje pojem ,,druhotná surovina" a nestanoví tudíž pro ni jiné způsoby nakládání a povinnosti, než ty, které jsou pro odpady obecně platné.

Dokud není legislativní úprava druhotných surovin zakotvena závazným právním předpisem, je použitý papír, kterého se zbavujete, v souladu s definicí pojmu odpad, odpadem. Je tedy povinností nakládat s ním jako s odpadem, včetně vedení evidence a ohlašování, stanovených zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů