Neděle, 14. dubna 2024

28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

28. duben patří každoročně od roku 2003 obětem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento den vyhlásila Mezinárodní organizace práce a je také vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce.

28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Krátce o Mezinárodní organizaci práce

Mezinárodní organizace práce (česká zkratka "MOP", anglická zkratka "ILO" - International Labour Organization) je specializovaný projekt OSN (Organizace spojených národů), jehož posláním je prosazování a podporování sociální spravedlnosti a pracovních práv, které jsou uznávané v mezinárodním měřítku. Věnuje se tomu, aby každý člověk měl příležitost získat slušnou a produktivní práci za podmínek svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. MOP byla založena v roce 1919 ve Versailles. Více informací se dozvíte na Wikipedii v článku Mezinárodní organizace práce.

Světové statistiky bezpečnosti práce

Čísla jsou dle statistik "ILO" opravdu vysoká. Špatné praktiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zatěžují ekonomiku dle odhadu 4 procenty světového hrubého domácího produktu ročně.

Každý rok

  • Každý rok na celém světě přijde o život na základě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání asi 2,3 miliony mužů a žen (cca 6 300 lidí denně).
  • Každý rok se na celém světě stane zhruba 317 milionů pracovních úrazů (cca 868 tisíc pracovních úrazů denně).
  • Každý rok se na celém světě eviduje zhruba 160 milionů nemocí z povolání.

Každých 15 vteřin

  • Každých 15 vteřin zemře jeden pracovník na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Každých 15 vteřin dojde k 153 pracovních úrazů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů