28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

28. duben patří každoročně od roku 2003 obětem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento den je oficiálně nazýván jako "Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" a vyhlásila ho Mezinárodní organizace práce. Tento den je jakousi vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce.

28. dubna 2022
28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Podporují ho světové organizace, jako je například agentura EU-OSHA (informační agentura Evropské unie pro BOZP), ale také stále přibývající firmy nebo podnikatelé, kteří považují BOZP za součást své firemní kultury. Také spolek "Magazín BezpečnostPráce.info" tento mezinárodní den podporuje.

Krátce o Mezinárodní organizaci práce

Mezinárodní organizace práce (česká zkratka "MOP", anglická zkratka "ILO" - International Labour Organization) je specializovaný projekt OSN (Organizace spojených národů), jehož posláním je prosazování a podporování sociální spravedlnosti a pracovních práv, které jsou uznávané v mezinárodním měřítku. Věnuje se tomu, aby každý člověk měl příležitost získat slušnou a produktivní práci za podmínek svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti. MOP byla založena v roce 1919 ve Versailles. Více informací se dozvíte na Wikipedii v článku Mezinárodní organizace práce.

Světové statistiky bezpečnosti práce

Čísla jsou dle statistik "ILO" opravdu vysoká. Špatné praktiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zatěžují ekonomiku dle odhadu 4 procenty světového hrubého domácího produktu ročně.

Každý rok

  • Každý rok na celém světě přijde o život na základě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání asi 2,3 miliony mužů a žen (cca 6 300 lidí denně).
  • Každý rok se na celém světě stane zhruba 317 milionů pracovních úrazů (cca 868 tisíc pracovních úrazů denně).
  • Každý rok se na celém světě eviduje zhruba 160 milionů nemocí z povolání.

Každých 15 vteřin

  • Každých 15 vteřin zemře jeden pracovník na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Každých 15 vteřin dojde k 153 pracovních úrazů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů