Aktuality z oblasti metodiky IPPC

Pracovní materiály související s procesem integrované prevence...

12. listopadu 2014
Aktuality z oblasti metodiky IPPC

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jakožto ústřední orgán státní správy podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnilo na stránkách informačního systému integrované prevence (IS IPPC) pracovní materiály související s procesem integrované prevence. Níže uvádíme jejich přehled.

Pracovní podklad k problematickým okruhům přílohy č. 1

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován pracovní materiál k některým problematickým okruhům vyjmenovaných kategorií přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Základní zpráva - pracovní podklad k některým problematickým okruhům

Ministerstvo životního prostředí vypracovalo pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy. Dokument je ke stažení na stránkách informačního systému integrované prevence v rubrice věnované základní zprávě, kterou naleznete v národní legislativě o integrované prevenci, nebo přímo zde.

Harmonogram přezkumů integrovaných povolení

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich povinnostech byl zpracován informativní materiál s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje metodický dokument k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů