Pátek, 1. března 2024

Pozvánka na SEMINÁŘ Hlášení do ISPOP a povinnosti v oblasti nakládání s odpady

Pozvánka na SEMINÁŘ Hlášení do ISPOP a povinnosti v oblasti nakládání s odpady

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na náš tradiční seminář, který je vždy zaměřen zejména na praktickou ukázku zpracování vybraných legislativních hlášení, které máte jako provozovatel zařízení povinnost zasílat v zákonných termínech přes systém ISPOP. Letošní ročník jsme navíc rozšířili o samostatnou přednášku v oblasti nakládání s odpady. Protože zejména oblast nakládání s odpady je velmi specifická a náročná, jsme si vědomi toho, že pro některé z Vás může být, s ohledem na zákon č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, náročné zorientovat se v povinnostech, které jako provozovatel daného zařízení máte povinnost plnit i s ohledem na změny od 1. ledna 2023. Z tohoto důvodu jsme ke spolupráci oslovili pana Mgr. Martina Roušara, Dis, z Krajského úřadu Pardubického kraje, který je vedoucím Oddělení odpadů. Ve své přednášce Vás seznámí s tím nejdůležitějším, co nám v současné době odpadová legislativa ukládá za povinnosti. Postupně si projdeme vybrané ohlašovací povinností z oblasti odpadů, ovzduší a IRZ (blíže viz program semináře). V úvodu každé části budete stručně seznámení se základními legislativními povinnostmi, na které bude navazovat praktická ukázka vyplnění formulářů pro vybrané modelové příklady s upozorněním na nejčastější chyby, se kterými se během jednotlivých hlášení setkáváme. Vzory formulářů Vám poskytneme v tištěné podobě.

Přednášky, které budou na semináři prezentovány, Vám budou zaslány e-mailem po skončení semináře. Každý účastník obdrží také Certifikát o absolvování tohoto semináře.

PROGRAM SEMINÁŘE

čtvrtek 9. února 2023, Pardubice, Hotel Labe

Časový harmonogram: 9:00 - 9:10 Zahájení semináře 9:10 - 11:10 Mgr. Martin Roušar, Dis, vedoucí oddělení odpadů, Krajský úřad Pardubického kraje Základní povinnosti provozovatelů v oblasti nakládání s odpady 11:10 - 11:30 Ing. Jitka Hofmanová, EKONOX, s.r.o. Hlášení o produkci a nakládání s odpady - praktická ukázka vyplnění hlášení 11:30 - 11:50 Přestávka, občerstvení 11:50 - 12:50 Ing. Jitka Hofmanová, EKONOX, s.r.o. Souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, Poplatkové přiznání¨ - praktická ukázka vyplnění hlášení 12:50 - 13:20 Ing. Jitka Hofmanová, EKONOX, s.r.o. Integrovaný registr znečišťování ovzduší (hlášení do IRZ) - praktická ukázka vyplnění hlášení 13:20 - 14:00 Diskuze

Pozn. Uvedený časový harmonogram je prosím pouze orientační. Může se měnit v závislosti na dotazech a diskuzi.

Přihláška na https://www.ekonox.cz/customzone/files/seminar_ispop_2023.pdf

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů