Pátek, 1. března 2024

Za porušení zákona o integrované prevenci zaplatí výrobce sanitární keramiky 100 tisíc korun

Za porušení zákona o integrované prevenci zaplatí výrobce sanitární keramiky 100 tisíc korun

Česká inspekce životního prostředí provedla v srpnu 2021 kontrolu dle zákona o integrované prevenci ve znojemském výrobním závodě společnosti LAUFEN CZ s.r.o. a odhalila zde překročení několika povolených limitů ukazatelů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizace pro veřejnou potřebu města Znojmo. K porušování kanalizačního řádu docházelo v letech 2019-?2021 a inspekce za to společnosti uložila pokutu ve výši 100 tisíc korun, která je v právní moci od 12. listopadu 2022.

Důvodem přestupku byla podle brněnských inspektorů nedostatečná funkčnost nebo přetíženost čistícího zařízení průmyslové čistírny odpadních vod (ČOV) a lapače tuků a olejů, které nebyly schopny vyčistit odpadní vody tak, aby plnily limity platného kanalizačního řádu. Na této skutečnosti se podílely především značně zatížené odpadní vody z průmyslové výroby a nedostatečná funkce lapače tuků a olejů, do kterého jsou napojeny odpadní vody z kuchyně. ,,Porušením podmínky integrovaného povolení spočívající v překračování stanovených limitů kanalizačního řádu tak došlo k většímu zatížení odpadních vod směřujících na městskou ČOV, kde tyto vody musí být následně spolu s odpadními vodami od ostatních znečišťovatelů dočištěny na limity stanovené platným povolením," uvedl ředitel oblastního inspektorátu Brno Tomáš Augustin a dodal, že podle zákona o integrované prevenci lze uložit subjektu, který provozuje zařízení v rozporu s integrovaným povolením, pokutu do výše až 10 milionů korun.

Společnost LAUFEN CZ, která se kromě znojemského závodu specializuje na výrobu sanitární keramiky také v Bechyni, se již několikrát dostala do hledáčku inspektorů zabývajících se ochranou vod, ochranou ovzduší i odpadovým hospodářstvím. Od roku 2014 inspekce firmě uložila pokuty v celkové výši 890 tisíc korun. O některých případech jsme informovali na našem webu - např. ZDE a ZDE.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) spočívá jednak ve využívání látek šetrných k životnímu prostředí a ke zdraví lidí, a to přímo v procesu výroby, a dále ve využívání a uplatňování závěrů o nejlepších dostupných technikách, moderních technologiích a postupech. Podstatou zákona o integrované prevenci je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit tak plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti s právem Evropského společenství. Více ZDE.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů