Úterý, 26. září 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Citace: 137/2023 Sb. Částka: 69/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1900-1901 Rozeslána dne: 31. května 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 10. května 2023 Datum účinnosti od: 1. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 25/2008 Sb.Předpis mění: 145/2008 Sb.

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek
a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru
znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. a nařízení vlády č. 326/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se na konci tabulky doplňuje nový řádek, který zní:
"
99 Per- a polyfluorované uhlovodíky (PFAS) -2 0,059 -2
".

2. V příloze č. 1 se na konci vysvětlivek pod tabulkou doplňuje vysvětlivka č. 9, která zní:

"9 Per- a polyfluorované uhlovodíky (PFAS) se pro účely ohlášení úniků do vody měří jako perfluorbutanová kyselina (PFBA), perfluoropentanová kyselina (PFPA), perfluorhexanová kyselina (PFHxA), perfluorheptanová kyselina (PFHpA), perfluoroktanová kyselina (PFOA), perfluorononanová kyselina (PFNA), perfluorodekanová kyselina (PFDA), perfluorundekanová kyselina (PFUnDA), perfluorododekanová kyselina (PFDoDA), perfluortridekanová kyselina (PFTrDA), perfluorbutansulfonová kyselina (PFBS), perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS), perfluorohexansulfonová kyselna (PFHxS), perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS), perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), perfluorononansulfonová kyselina (PFNS), perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS), perfluoroundekansulfonová kyselina (PFUnS), perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoS) a perfluortridekansulfonová kyselina (PFTrS).".

3. V příloze č. 2 se na řádku tabulky pro znečišťující látku č. 82 číslo "500" nahrazuje číslem "50".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2024.

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2023.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů