Černé skládky jsou nešvar,ale ČIŽP s ním bojuje

12. ledna 2015

Odpady

Černé skládky jsou nešvar,ale ČIŽP s ním bojuje

V Česku každoročně přibývá odpadu, který často končí na černých skládkách. Navážení odpadů na pozemky, které k tomu nejsou ze zákona vymezeny, přitom představuje jeden z nejpřísněji trestaných deliktů. Jen za rok 2013 za něj byly uděleny pokuty za více než 50 milionů Kč. Na černých skládkách se podle statistik nejvíce objevuje stavební odpad, pneumatiky a vysloužilé elektrospotřebiče.


Podle ČIŽP je v dnešní době v oblasti odpadového hospodářství jedním z nejčastěji trestaných deliktů navážení odpadů na pozemky, které nebyly podle zákona k nakládání s odpady určeny. Jedná se přitom o jeden z nejpřísněji trestaných přestupků, kdy se uložené sankce pohybují obvykle v řádech statisíců korun, v extrémních případech dokonce milionů korun. ,,V roce 2013 bylo zjištěno a vedeno 96 správních řízení za takové delikty, což představuje zhruba 10 % veškerých správních řízení v oblasti odpadového hospodářství," uvedl vedoucí Odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí.

Černé skládky se v současnosti vyskytují na skrytých místech, kam se dá zároveň vjet autem. Typicky se jedná o pozemky ve vlastnictví obce, lesní pozemky, drážní pozemky, státní pozemky, opuštěné zahrádky nebo pozemky fyzických a právnických osob, které se o své pozemky příliš nestarají. Podle statistik projektu ZmapujTo se na černých skládkách nejčastěji objevuje stavební odpad, velkoobjemový odpad a evergreenem zůstávají pneumatiky a vysloužilé elektrospotřebiče. Velkým problémem těchto skládek je výskyt nebezpečných látek, mezi které patří například azbest, vysloužilé baterie či nádoby s neznámými tekutinami.

Nebezpečí na černých skládkách kromě stavebního odpadu představuje zejména množství vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, které jsou lidé líní odevzdat přes systém zpětného odběru v prodejnách, odvézt na sběrné středisko odpadu apod.

ZDROJ: Parlamentní listy, kráceno, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů