Pondělí, 22. července 2024

Až milionové pokuty hrozí firmám za porušení ohlašovacích povinností, které jim ukládají zákony z oblasti životního prostředí.

Termíny vyprší koncem ledna a v polovině února..

Až milionové pokuty hrozí firmám za porušení ohlašovacích povinností, které jim ukládají zákony z oblasti životního prostředí.

Až milionové pokuty může udělit firmám Česká inspekce životního prostředí za porušení ohlašovacích povinností k činnostem, které mají dopad na životní prostředí. Termíny ohlášení vyprší na konci ledna, v polovině února a v březnu 2015.

,,Firmy, kterých se tyto ohlašovací povinnosti týkají, si jich často nejsou vědomy. Inspektoři jim pak mohou uložit peněžité tresty v rozmezí desetitisíců až milionů korun. Vyšší peněžité sankce bývají pochopitelně nejvíc zátěžové pro malé a středně velké firmy," říká Jakub Kejval, generální ředitel inspekční společnosti BureauVeritas.

Problematické může býti to, že pokud vzniknou ohlašovací povinnosti někomu poprvé, musí nejprve provést registraci v systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).,,Než se provede schválení a systém zašle firmě registrační údaje, může nastat nepříjemná prodleva. Proto doporučujeme nenechávat tuto záležitost na poslední chvíli. Stejně tak, pokud v účtu chybí formulář na ohlašování vodní bilance, je třeba nejdříve požádat správcepovodí o vložení," upřesňuje Lucie Nováková, inspektorka pro oblast ekologie společnostiBureauVeritas. U registrace provozovny IRZ(integrovaný registr znečišťování)se také jedná o časově náročnější proces.


Povinnosti v termínech:


o Do 31. ledna 2015 mají firmy povinnost nahlásit údaje pro vodní bilanci příslušnémus právci povodí a předat základní údaje znečišťovatele vodoprávnímu úřadu a pověřenému odbornému subjektu. Povinnostvyplýváze zákona o vodách 254/2001 Sb.

o Do 15. února 2015 dálezákon ukládá ohlašovací a poplatkovou povinnost firmám, které nakládají s podzemními nebo povrchovými vodami (odběr vod), nebo vypouští odpadní vody do vod povrchových. Povinnost firem hlásit výše uvedené údaje vyplývá ze zákona o vodách 254/2001 Sb.

o Dále upozorňujeme, ž efirmy musí podat hlášení vyplývající ze zákona o odpadech 185/2001, o ovzduší 201/2012 a zákona o integrovanéprevenci 76/2002. Hlášení o produkci a nakládání s odpady se podává do 15. února2015 a hlášení za ovzduší a do IRZ se podává do konce března 2015.

www.bureauveritas.cz

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.


Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny BureauVeritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost BureauVeritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 64 tisíc zaměstnanců BureauVeritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je BureauVeritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:

- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.
- certifikace produktů: FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
- verifikace: GHG
- inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Pro vice info kontaktujte:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Ing. Lucie Nováková
Tel.: +420 572 556 611, Mob.: +420 731 611 655
lucie.novakova@cz.bureauveritas.com

Ing. MarkétaMalinová
Tel.: +420 572 556 611, Mob.: +420 731 611 626
marketa.malinova@cz.bureauveritas.com

Ing. PavlínaPodkalská
Tel.: +420 572 556 611, Mob.: +420 731 611 665
pavlina.podkalska@cz.bureauveritas.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů