Sobota, 20. července 2024

Jednání Výboru podle čl. 75 směrnice 2010/75/EU

Jednání Výboru podle čl. 75 směrnice 2010/75/EU

V Bruselu se dne 30. června 2015 uskutečnilo již 8. zasedání Výboru zřízeném podle čl. 75 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (z angl. Industrial Emissions Directive - IED).

Hlavní body jednání:

o schválení zápisu ze 7. zasedání, které se konalo dne 24. června 2014 - zápis byl přijat beze změn (dokument IEDC-7-3);
o představení návrhu Komise prováděcího Rozhodnutí (dokument IEDC-8-1 a příloha) o Závěrech o BAT k referenčnímu dokumentu o BAT ,,Výroba desek na bázi dřeva" (z angl. Production of Wood-based Panels, WBP) a návrh dílčích redakčních úprav - Výbor hlasoval o Rozhodnutí ve znění navržených redakčních změn, výsledek hlasování byl pozitivní (22 členských států EU bylo pro, 2 proti, 2 státy se zdržely hlasování a 2 státy se nezúčastnily jednání); Závěry o BAT k dokumentu BREF WPB byly schváleny; Závěry o BAT budou překládány Evropskou komisí do všech úředních jazyků členských států EU.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů