Neděle, 14. července 2024

Víte už, co je ŠUŽ?

Víte už, co je ŠUŽ?

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je stěžejní program Střediska ekologické výchovy SEVER. Jeho cílem je rozvoj aktivního občanství a podpora myšlenky udržitelného života prostřednictvím škol. Učitel se stává průvodcem žáků, kteří samostatně navrhují, rozhodují a realizují kroky k zlepšení života v obci a zároveň se při tom učí důležitým občanským dovednostem.

Program funguje již více jak deset let a má za sebou desítky realizovaných komunitních projektů. V následujících měsících proběhne kampaň ,,Víte už, co je ŠUŽ?", která bude propagovat jak program Škola pro udržitelný život samotný, tak také nové Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Novým zaměřením programu se nyní stává také osvěta žáků, pedagogů a dalších aktérů obecního života (obecní úřad, místní podnikatelé, spolky, rodiče) o čerstvě schválených Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Ty jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje.

V České republice se vybraným cílům aktivně věnuje právě program ŠUŽ a snaží se je s pomocí škol prakticky realizovat na území jejich obcí. Dlouholetou snahu programu ocenil i vedoucí Informačního centra OSN v Praze Michal Broža:
,,Program ŠUŽ je skvělou ukázkou toho, jak pracovat s globálně nastavenými cíli prakticky na místní úrovni, přímo v obcích. Rozvojové cíle mají zlepšit kvalitu života lidí a zároveň chránit životní prostředí. Pokud mají být úspěšné, je nutné, aby je občané znali, jejich významu rozuměli a přijali je za své. Program ŠUŽ pracuje především s mladými lidmi, ale díky promyšlené metodice zasahuje i jiné věkové skupiny. Udržitelný rozvoj není abstraktní plán, ale způsob života, který je v zájmu lidí i planety."

V letošním roce získal program prostředky hned ze dvou zdrojů: SFŽP (Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) a Nadačního fondu České bankovní asociace (Kamarádi vzdělávání). Do programu se proto může přihlásit každá škola, která má zájem o posílení své role v obecním životě a rozvoji spolupráce s ostatními partnery (obecní úřad, místní podnikatelé, rodiče, přátelé školy, odborné instituce).
Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu. Konkrétním příkladem může být úprava veřejného prostranství do podoby místa pro setkávání či hry, návrh a realizace energetických úspor budovy školy nebo zmapování života místního rodáka formou naučné stezky v okolí obce. Program vznikl ve spolupráci s Nadací Partnerství.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů