Odešel vynikající entomolog a skvělý člověk Václav Skuhravý

6. dubna 2018
Odešel vynikající entomolog a skvělý člověk Václav Skuhravý

Zdá se až neuvěřitelnou ironií osudu, že pan doktor Václav Skuhravý, dlouholetý vědecký pracovník Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, navždy odešel o letošní velikonoční neděli 1. dubna 2018 právě v den svých devadesátých narozenin.

RNDr. Václav Skuhravý, CSc, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a svou vědeckou dráhu začínal jako žák profesora Julia Komárka, jehož asistentem byl od roku 1951. V roce 1954 spoluzakládal Entomologickou laboratoř Československé akademie věd (ČSAV) a rovněž, v roce 1962, stál u zrodu Entomologického ústavu ČSAV (později Akademie věd ČR). Vědeckým pracovníkem ústavu byl až do roku 2004, tedy celých 50 let, a ve výzkumu hmyzu pokračoval i dále v penzi. Zabýval se studiem společenstev hmyzu polních kultur (brambory, jetel, cukrovka), střevlíkovitých brouků, květilky řepné a mandelinky bramborové. Zasloužil se o odstoupení od paušálního používání insekticidů proti mandelince bramborové. Studoval lesnické škůdce (bekyně mniška, obaleč modřínový, lýkožrout smrkový, bejlomorka borová, bejlomorka modřínová, bejlomorky vyvíjející se na dubech) i zemědělské škůdce (bejlomorky vyvíjející se na vojtěšce, bejlomorka sedlová). Podílel se na výzkumu hmyzu vyvíjejícího se na rákosu v rámci Mezinárodního biologického programu a programu Člověk a biosféra. Jako první použil feromonové lapače ke kontrole bekyně mnišky v lesích České republiky. V posledních letech se zabýval výzkumem svých oblíbených bejlomorek. S manželkou Marcelou Skuhravou uveřejnil přes 100 vědeckých prací o výskytu, rozšíření a ekonomickém významu bejlomorek. Společně prozkoumali faunu bejlomorek řady evropských států na 2000 lokalitách, a tak významným způsobem přispěli k zoogeografii této skupiny. Václav Skuhravý je autorem a spoluautorem více než 300 vědeckých prací a 14 knih.

Za výsledky svých výzkumů získal Václav Skuhravý řadu významných ocenění, mezi nimiž figurují Medaile J. E. Purkyně, Medaile Gregora Mendela, Medaile Československé akademie věd, Medaile Ctibora Blattného a cena za entomofaunistiku Střední Evropy.

,,Pan doktor Skuhravý, mezi svými kolegy znám jako Venoušek, byl všemi oblíben a milován právě pro přátelskou povahu, a uznáván mezi entomology pro obrovské znalosti a zkušenosti, jež získal v oblasti entomocenóz polních kultur. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, které nebude zapomenuto. Pan doktor Václav Skuhravý navždy zůstane v naší mysli a vzpomínkách," vyjádřil čest památce doktora Skuhravého za Biologické centrum AV ČR ředitel Libor Grubhoffer.

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 6. dubna 2018 v 11 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria v Praze.

Z díla: Chrousti a boj s nimi (1953), Zoologické praktikum (1954), Bejlomorky (1960), Die Gallmücken und ihre Gallen auf Wildpflanzen (1963, 1973), Die Rübenfliege (1967), Metody chovu hmyzu (1968), Jižní Čechy, životní prostředí a jeho ochrana (1982), Bejlomorka sedlová - Bylomor sedlový (1983), Obaleč modřínový (1985), The needle-shortening gall midge Thecodiplosis brachyntera (Schwägr.) on the genus Pinus (1991), Atlas of Galls Induced by Gall Midges (1992), Die Gallmücken des Fürstenstum Lichtenstein (1993), Chraňme Jihočeské lesy (1995), Bejlomorky lesních dřevin a keřů (1998), Lýkožrout smrkový a jeho kalamity (2002), Jak žít s hmyzem (2003), Historie a současnost entomologie v Česku (History and present times of entomology in Czechia) (2008).

fotografie: Na snímku Václav Skuhravý s manželkou Marcelou na Šumavě v roce 2016. Foto: František Marec, Entomologický ústav BC AV ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů